Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
19.11.2020

12020

nájomné v zmysle zmluvy

130,00 EUR Jednostotridsať €

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Reľov

Obec Reľov

18.11.2020

2011041

výkon zodpovednej osoby

60,00 EUR Šesťdesiat €

NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa

Obec Reľov

11.11.2020

5592620775

telefón

16,00 EUR Šestnásť €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.11.2020

5592620781

telefón

21,00 EUR Dvadsaťjeden €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.11.2020

5592624801

telefón

10,50 EUR Desať € 50/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.11.2020

5592632788

telefón

9,94 EUR Štyristodeväťdesiatjeden € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

09.11.2020

7294225164

elektrina

208,87 EUR Dvestoosem € 87/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

09.11.2020

7292623321

elektrina

189,62 EUR Jednostoosemdesiatdeväť € 62/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

06.11.2020

542020

prehliadka a oprava plynového kotla v KD

315,00 EUR Tristopätnásť €

František Modla - ELPROGAS, Spišská Belá

Obec Reľov

04.11.2020

2000068420

OOPP, kanc.potreby / testovanie na Covid-19 /2.kolo/

101,78 EUR Jednostojeden € 78/100

LUSILA, s.r.o., Kežmarok

Obec Reľov

03.11.2020

4480606839

plyn

653,60 EUR Šesťstopäťdesiatri € 60/100

innogy Slovensko Bratislava

Obec Reľov

03.11.2020

7489541313

elektrina

206,00 EUR Dvestošesť €

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

02.11.2020

220400941

internet

19,12 EUR Devätnásť € 12/100

Comp-shop, s.r.o., Bytča

Obec Reľov

30.10.2020

2000065620

drog.tovar, OOPP/testovanie Covid-19

77,50 EUR Sedemdesiatsedem € 50/100

LUSILA, s.r.o., Kežmarok

Obec Reľov

29.10.2020

60920102

periodická prehliadka podvozku IVECO Daily a čerpadla Magirus

338,99 EUR Tristotridsaťosem € 99/100

AUTO-IMPEX spol. s r.o., Trnava

Obec Reľov

22.10.2020

2020206

program kataster 2020

35,00 EUR Tridsaťpäť €

Danka Tkáčová - DM-Servis Kapušany

Obec Reľov

22.10.2020

201017

mikrofón s gongom k RU

104,00 EUR Jednostoštyri €

ZALET, s.r.o., Poprad

Obec Reľov

21.10.2020

2014037

ťahanie fekálii, odvoz do ČOV Sp.St.Ves a preplachovanie ČOV

202,80 EUR Dvestodva € 80/100

Peter Kriššák Matiašovce

Obec Reľov

21.10.2020

2000357

dodávka a montáž membránového dúchadla - ČOV

898,80 EUR Osemstodeväťdesiatosem € 80/100

VaK SERVIS, s.r.o., Poprad

Obec Reľov

21.10.2020

1052003591

odvoz KO, NO

182,56 EUR Jednostoosemdesiatdva € 56/100

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

21.10.2020

1052003592

odvoz VOK

122,88 EUR Jednostodvadsaťdva € 88/100

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

16.10.2020

8310104922

predpl. Účtovníctvo ROPO a obcí na rok 2021

95,00 EUR Deväťdesiatpäť €

Wolters Kluwer, s.r.o.,

Obec Reľov

13.10.2020

5587993848

telefón

16,00 EUR Šestnásť €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

13.10.2020

5587993854

telefón

22,50 EUR Dvadsaťdva € 50/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

13.10.2020

5587997878

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: