Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
14.10.2021

20210223

renovovaný HP, kancelársky papier

65,00 EUR Šesťdesiatpäť €

Marián Pustulka - Compas, Kežmarok

Obec Reľov

11.10.2021

5643526441

telefón

10,00 EUR Desať €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.10.2021

5643435845

telefón

18,50 EUR Osemnásť € 50/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.10.2021

5643525178

telefón

0,60 EUR 60/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.10.2021

5643440298

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.10.2021

5643447172

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.10.2021

7294439086

elektrina VO

149,42 EUR Jednostoštyridsaťdeväť € 42/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

11.10.2021

7293633360

elektrina ČOV

185,64 EUR Jednostoosemdesiatpäť € 64/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

06.10.2021

1945826166

telefón

9,00 EUR Deväť €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

04.10.2021

221400901

internet

19,12 EUR Devätnásť € 12/100

Comp-shop, s.r.o., Bytča

Obec Reľov

04.10.2021

8424002503

elektrina

215,00 EUR Dvestopätnásť €

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

04.10.2021

4467456204

plyn

699,00 EUR Šesťstodeväťdesiatdeväť €

innogy Slovensko Bratislava

Obec Reľov

30.09.2021

10621

MS 231 STIHL MOT.PÍLA

399,00 EUR Tristodeväťdesiatdeväť €

EMSPOL s.r.o., Kežmarok

Obec Reľov

20.09.2021

1052103468

vývoz TKO

133,46 EUR Jednostotridsaťtri € 46/100

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

20.09.2021

8620100994

predplatné ROPO-UCTO 2022

135,00 EUR Jednostotriedsaťpäť €

Wolters Kluwer, s.r.o.,

Obec Reľov

20.09.2021

21644

servisné práce na PC

177,00 EUR Jednostosedemdesiatsedem €

Lurotech, s.r.o., Poprad

Obec Reľov

17.09.2021

521161990

vodné

10,45 EUR Desať € 45/100

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť Poprad

Obec Reľov

13.09.2021

5638789316

telefón

16,00 EUR Šestnásť €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

13.09.2021

5638790071

telefón

16,00 EUR Šestnásť €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

13.09.2021

5638792527

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

13.09.2021

5638799406

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

10.09.2021

7294079516

elektrina

126,65 EUR Jednostodvadsaťšesť € 65/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

10.09.2021

7292351394

elektrina

186,31 EUR Jednostoosemdesiatšesť € 31/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

06.09.2021

31210238

zoznam fakturácie

48,00 EUR Štyridsaťosem € 0/100

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť Poprad

Obec Reľov

06.09.2021

221400811

internet

19,12 EUR Devätnásť € 12/100

Comp-shop, s.r.o., Bytča

Obec Reľov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: