Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
02.08.2018

7456092657

elektrina 8/2018

199,00 EUR Jednostodeväťdesiatdeväť €

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

01.08.2018

218400572

internet 8/2018

19,12 EUR Devätnásť € 12/100

Comp-shop, s.r.o., Bytča

Obec Reľov

10.07.2018

18048

práce podľa objednávky

4 993,20 EUR Štyritisícdeväťstodeväťdesiattri €20/100

J.G.SK, s.r.o.,

Obec Reľov

19.07.2018

1020182205

OOPP a prac.náradie/DHZO

1 398,60 EUR Jedentisíctristodeväťdesiatosem € 60/100

Firesystem, s.r.o., Nižná Korňa

Obec Reľov

06.07.2018

4487280339

plyn 7/2018

653,50 EUR Šesťstopäťdesiattri € 50/100

innogy Slovensko Bratislava

Obec Reľov

16.07.2018

1051801742

vývoz tko, no

115,81 EUR Jednostopätnásť € 81/100

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

13.07.2018

7293545937

elektrina ČOV

135,82 EUR Jednostotridsaťpäť € 82/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

13.07.2018

7293545936

elektrina VO

73,08 EUR Sedemdesiattri € 08/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

12.07.2018

5463150175

telefón

11,00 EUR Jedenásť €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

12.07.2018

5463150556

telefón

17,35 EUR Sedemnásť € 35/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

12.07.2018

5463155284

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

12.07.2018

5463164597

telefón

10,30 EUR Desať € 30/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

02.07.2018

218400500

internet 7/2018

19,12 EUR Devätnásť € 12/100

Comp-shop, s.r.o., Bytča

Obec Reľov

02.07.2018

7456063832

elektrina 7/2018

199,00 EUR Jednostodeväťdesiatdeväť €

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

22.06.2018

1/2018

úprava MK, rozvoz makadamu (viď. objednávka)

297,00 EUR Dvestodeväťdesiatsedem €

Ján Pazera

Obec Reľov

08.06.2018

4444556087

plyn 6/2018

653,50 EUR Šesťstopäťdesiattri € 50/100

innogy Slovensko Bratislava

Obec Reľov

14.06.2018

518133701

vodné - kultúrny dom

22,21 EUR Dvadsaťdva € 21/100

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

Obec Reľov

14.06.2018

1051801373

odvoz veľkoobjemových kontajnerov, zneškodnenie KO, poplatok za uloženie

173,68 EUR Jednostosedemdesiattri € 68/100

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

14.06.2018

1051801372

odvoz KO

64,08 EUR Šesťdesiatštyri € 08/100

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

11.06.2018

7292411607

elektrina

140,22 EUR Jednostoštyridsať € 22/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

11.06.2018

5458715718

telefón

11,00 EUR Jedenásť €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.06.2018

5458715100

telefón

21,73 EUR Dvadsaťjeden € 73/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.06.2018

5458720704

telefón

10,38 EUR Desať € 38/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.06.2018

5458730149

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.06.2018

7294310803

elektrina VO

88,30 EUR Osemdesiatosem € 30/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: