Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
16.04.2018

1051800741

vývoz TKO

102,31 EUR Jednostodva € 31/100

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

16.04.2018

7293322232

elektrina - VO

131,47 EUR Jednostotridsaťjeden € 47/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

16.04.2018

7293322233

elektrina - ČOV

141,46 EUR Jednostoštyridsaťjeden € 46/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

10.04.2018

4467191825

zemný plyn 4/2018

653,50 EUR Šesťstopäťdesiattri € 50/100

innogy Slovensko Bratislava

Obec Reľov

12.04.2018

0252018

materiál (eternal, color paste)

62,33 EUR Šesťdesiatdva € 33/100

TATRAMETAL PP s.r.o

Obec Reľov

11.04.2018

435180081

ročné nájomné, k.ú. Reľov, vodný tok Rieka

1,01 EUR Jedno € 01/100

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Košice

Obec Reľov

11.04.2018

5449795369

telefón

11,00 EUR Jedenásť €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.04.2018

5449794751

telefón

18,32 EUR Osemnásť € 32/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.04.2018

5449800485

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.04.2018

5449810321

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

09.04.2018

0418

zimná údržba MK

59,74 EUR Päťdesiatdeväť € 74/100

Peter Zajonc

Obec Reľov

09.04.2018

2018021

lekársky posudok na účely §80 zák. č. 448/2008 Z.z. v znení zákona č. 485/2013 Z.z. v období 2018/03

20,50 EUR Dvadsať € 50/100

BMS Med, s.r.o., Ambulancia VLD, BMS Med s.r.o., Poprad

Obec Reľov

04.04.2018

8801030639

jedálne kupóny - zálohová faktúra

501,94 EUR Päťstojeden € 94/100

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

Obec Reľov

04.04.2018

7411888413

elektrina 4/2018

199,00 EUR Jednostodeväťdesiatdeväť € 0/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

03.04.2018

218400271

internet 4/2018

19,12 EUR Deväťnásť € 12/100

Comp-shop, s.r.o., Bytča

Obec Reľov

27.03.2018

1805954

autorské práva - rok 2018

38,50 EUR Tridsaťosem € 50/100

Slovgram Bratislava

Obec Reľov

01.03.2018

7111820521

ostatné služby - výmena RVO

975,67 EUR Deväťstosedemdesiatpäť € 67/100

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Reľov

23.03.2018

1051800432

vývoz TKO

51,67 EUR Päťdesiatjeden €67/100

Brantner Poprad s.r.o.

Obec Reľov

22.03.2018

1020180017

členské na rok 2018

70,20 EUR Sedemdesiat € 20/100

Tatry - Pieniny LAG, Sp.Stará Ves

Obec Reľov

16.03.2018

518109230

vodné - KD

1,31 EUR Jedno € 31/100

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

Obec Reľov

14.03.2018

2290178205

elektrina - ČOV

131,89 EUR Jednostotridsaťjeden € 89/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

14.03.2018

7293525661

elektrina-VO

144,16 EUR Jednostoštyridsaťštyri €16/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

13.03.2018

0318

zimná údržba MK

418,18 EUR Štyristoosemnásť € 18/100

Peter Zajonc

Obec Reľov

13.03.2018

5445341339

telefón-mobil

11,00 EUR Jedenásť €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

13.03.2018

5445341720

telefón-mobil

17,34 EUR Sedemnásť € 34/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: