Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
11.09.2018

5472144786

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.09.2018

7293553923

elektrina 9/2018

137,74 EUR Jednostotridsaťsedem € 74/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

11.09.2018

7293216903

elektrina 9/2018

101,20 EUR Jednostojedna € 20/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

03.09.2018

3/2018

práce kolesovým rypadlom a vibračnou doskou - práce podľa objednávky

758,00 EUR Sedemstopäťdesiatosem €

Ján Pazera

Obec Reľov

04.09.2018

518155735

vodné

25,98 EUR Dvadsaťpäť € 98/100

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

Obec Reľov

04.09.2018

218400646

internet 9/2018

19,12 EUR Devätnásť € 12/100

Comp-shop, s.r.o., Bytča

Obec Reľov

03.09.2018

7456115377

elektrina 9/2018

199,00 EUR Jednostodeväťdesiatdeväť €

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

28.08.2018

8801074702

zálohová faktúra - jedálne kupóny, odplata, poplatok za doručenie a balné

479,94 EUR Štyristosedemdesiatdeväť € 94/100

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

27.08.2018

52018

práce podľa objednávky

838,40 EUR Osemstotridsaťosem € 40/100

Marek Bieľak, Reľov č. 140

Obec Reľov

27.08.2018

20180123

viď. objednávka

763,00 EUR Sedemstošesťdesiattri € 0/100

Vladimír Mačuga DOUS Poprad

Obec Reľov

10.08.2018

5802363320

oprava MK Reľov

82 940,88 EUR Osemdesiatdvatišícdeväťstoštyridsať € 88/100

Eurovia sk, a.s., Košice

Obec Reľov

17.08.2018

201842

dni obce - kabaretné pásmo Guroľske pošodky - 12.08.2018

170,00 EUR Jednostosedemdesiat €

Ramagu, o.z., Sp.Stará Ves

Obec Reľov

16.08.2018

20180801

odmena na základe Zmluvy o dielo č. 120116-1 poskytnutie poradenstva

3 000,00 EUR Tritisíc €

Project Consult, s.r.o.

Obec Reľov

16.08.2018

180025

verejný rozhlas Reľov - opravy a rozšírenie linky

1 227,24 EUR Jedentisícdvetodvadsaťsedem € 24/100

SIČÁR, r.r.o., Spišské Hanušovce

Obec Reľov

16.08.2018

1051801962

vývoz TKO

76,88 EUR Sedemdesiatšesť € 88/100

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

13.08.2018

5467610727

telefón

11,00 EUR Jedenásť €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

13.08.2018

5467611108

telefón

14,63 EUR Štrnásť € 63/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

13.08.2018

5467614584

telefón

10,14 EUR Desať € 14/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

13.08.2018

5467625016

telefón

10,01 EUR Desať € 01/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

13.08.2018

7294213997

elektrina/ČOV

140,15 EUR Jednostoštyridsať € 15/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

13.08.2018

7294212561

elektrina/VO

79,03 EUR Sedemdesiatdeväť € 03/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

09.08.2018

20181194

výroba čalúnených obalov - 50 ks

480,00 EUR Štyristoosemdesiat €

Tlačiareň Kežmarok GG spol., s.r.o.,

Obec Reľov

09.08.2018

18999162

Dni obce Reľov - ceny do súťaže pre deti, reprezentačné výdavky, repre pre laureáta (udelenie ceny

191,98 EUR Jednostodeväťdesiatjeden € 98/100

COOP Jednota Poprad, veľkosklad Kežmarok

Obec Reľov

08.08.2018

4417141950

plyn

653,50 EUR Šesťstopäťdesiattri € 50/100

innogy Slovensko Bratislava

Obec Reľov

06.08.2018

1801598

licenčný poplatok

240,00 EUR Dvestoštyridsať €

Galileo Corporation, s.r.o., Čierna voda

Obec Reľov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: