Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
11.05.2018

7293536381

elektrina - verejné osvetlenie

103,39 EUR Jednostotri € 39/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

09.05.2018

118112

drobný materiál-KD

140,57 EUR Jednostoštyridsať €57/100

Ing.Ján Furcoň, Sp.St.Ves

Obec Reľov

03.05.2018

218400349

internet 5/2018

19,12 EUR Devätnásť € 12/100

Comp-shop, s.r.o., Bytča

Obec Reľov

03.05.2018

13718

makadam 0-63

358,68 EUR Tristopäťdesiatosem € 68/100

EKOSPOL RECYCLING, s.r.o.

Obec Reľov

03.05.2018

260028376

predplatné Revue civilnej ochrany obyvateľstva na rok 2018

7,09 EUR Sedem € 09/100

Ministerstvo vnútra SR, Bratislava

Obec Reľov

03.05.2018

7436321726

elektrina 5/2018

199,00 EUR Jednostodeväťdesiatdeväť € 0/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

30.04.2018

18007490

knihy do obecnej knižnice na rok 2018

159,03 EUR Jednostopäťdesiatdeväť € 03/100

Kníhkupectvo Knihy pre každého, Bratislava

Obec Reľov

24.04.2018

0332018

materiál - KD

743,95 EUR Sedemstoštyridsaťtri € 95/100

TATRAMETAL PP s.r.o

Obec Reľov

19.04.2018

201817

Kniha rozhovorov - 10 ks

79,00 EUR Sedemdesiatdeväť €

Ramagu, o.z., Sp.Stará Ves

Obec Reľov

16.04.2018

1051800741

vývoz TKO

102,31 EUR Jednostodva € 31/100

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

16.04.2018

7293322232

elektrina - VO

131,47 EUR Jednostotridsaťjeden € 47/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

16.04.2018

7293322233

elektrina - ČOV

141,46 EUR Jednostoštyridsaťjeden € 46/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

10.04.2018

4467191825

zemný plyn 4/2018

653,50 EUR Šesťstopäťdesiattri € 50/100

innogy Slovensko Bratislava

Obec Reľov

12.04.2018

0252018

materiál (eternal, color paste)

62,33 EUR Šesťdesiatdva € 33/100

TATRAMETAL PP s.r.o

Obec Reľov

11.04.2018

435180081

ročné nájomné, k.ú. Reľov, vodný tok Rieka

1,01 EUR Jedno € 01/100

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Košice

Obec Reľov

11.04.2018

5449795369

telefón

11,00 EUR Jedenásť €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.04.2018

5449794751

telefón

18,32 EUR Osemnásť € 32/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.04.2018

5449800485

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.04.2018

5449810321

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

09.04.2018

0418

zimná údržba MK

59,74 EUR Päťdesiatdeväť € 74/100

Peter Zajonc

Obec Reľov

09.04.2018

2018021

lekársky posudok na účely §80 zák. č. 448/2008 Z.z. v znení zákona č. 485/2013 Z.z. v období 2018/03

20,50 EUR Dvadsať € 50/100

BMS Med, s.r.o., Ambulancia VLD, BMS Med s.r.o., Poprad

Obec Reľov

04.04.2018

8801030639

jedálne kupóny - zálohová faktúra

501,94 EUR Päťstojeden € 94/100

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

Obec Reľov

04.04.2018

7411888413

elektrina 4/2018

199,00 EUR Jednostodeväťdesiatdeväť € 0/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

03.04.2018

218400271

internet 4/2018

19,12 EUR Deväťnásť € 12/100

Comp-shop, s.r.o., Bytča

Obec Reľov

27.03.2018

1805954

autorské práva - rok 2018

38,50 EUR Tridsaťosem € 50/100

Slovgram Bratislava

Obec Reľov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: