Obsah

Správy

prvá
z 11
posledná

NTS Poprad pozýva na odber krvi - 05.10.2017

Národná transfúzna stanica Poprad pozýva darcov na odber krvi dňa 05.10.2017 od 9.00 hod. v telocvični ZŠ v Sp.Starej Vsi

Zdroj: NTS Poprad celý text

ostatné | 25. 9. 2017 | Autor: admin

Kláštorný deň - 17.september 2017 - pozvánka

Pozvanie na Kláštorný deň v Kláštore kartuziánov v Červenom Kláštore celý text

ostatné | 13. 9. 2017 | Autor: admin

Výkup papiera v obci Reľov - 09.09.2017 v čase od 13:05 - 13:40 hod.

Spoločnosť Brantner Poprad organizuje v našej obci výkup papiera dňa 09.09.2017 (sobota) v čase od 13:05 - 13:40 hod. pred obecným úradom

Zdroj: Brantner Poprad
celý text

ostatné | 4. 9. 2017 | Autor: admin

Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 - ZŠ s MŠ Sp.Hanušovce informuje

04.09.2017 - pondelok - slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 - informácie ZŠ s MŠ
v Spišských Hanušovciach pre žiakov školy celý text

ostatné | 31. 8. 2017 | Autor: admin

Operné gala 2017 - 26.08.2017 o 17:00 hod. v Kežmarku

Benefičný koncert pod záštitou Petra Dvorského
v drevenom evanjelickom artikulárnom kostole
v Kežmarku - pozvánka

Výťažok z koncertu poputuje Detskému dennému sanatóriu v Kežmarku


celý text

ostatné | 17. 8. 2017 | Autor: admin

Prerušenie distribúcie elektriny v dňoch 16. a 18.08.2017 v časti obce Hágy

Prerušenie distribúcie elektriny v časti obce Hágy pre odberné miesto:

1.)úsek od č.d. 100 po č.d. 129: dňa 16.08.2017

2.)úsek od č.d. 100 po č.d. 122: dňa 18.08.2017

v čase od 7:30 do 16:00 hod.
z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

Zdroj: VSE, a.s., Košice

celý text

ostatné | 10. 8. 2017 | Autor: admin

Prerušenie distribúcie elektriny v dňoch 10.,14. a 15.08.2017 v časti obce Hágy

V dňoch 10.,14. a 15.08.2017 (štvrtok, pondelok, utorok) bude prerušená distribúcia elektriny v obci v úseku od č.d. 86 po č.d. 115
v čase od 7:30 hod. do 16:00 hod.

Zdroj: VSE, a.s., Košice celý text

ostatné | 7. 8. 2017 | Autor: admin

Dni obce Reľov 12.08.- 13.08.2017

program celý text

ostatné | 7. 8. 2017 | Autor: admin

Prerušenie distribúcie elektriny v obci od 07. 08.2017 do 09.08.2017

Prerušenie distribúcie elektriny v časti obce Reľov: v úseku od č.d. 1 po č.d. 17
bude v dňoch od 07.08.2017 do 09.08.2017, t.j. pondelok až streda,
vždy v čase od 07:30 hod. do 16:00 hod.
celý text

ostatné | 2. 8. 2017 | Autor: admin

Kežmarské cyklistické preteky - 16.07.2017

Cyklistický klub MŠK Kežmarok organizuje dňa 16.07.2017 - nedeľa - Kežmarské cyklistické preteky.
Predpokladaný prejazd peletónu našou obcou
je o 10:45 hod.


Zdroj: Cyklistický klub MŠK Kežmarok celý text

ostatné | 11. 7. 2017 | Autor: admin

Urbárska spoločnosť, PS - Reľov - vyplácanie podielov zo zisku dňa 22.07.2017

Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo
v Reľove informuje svojich členov o vyplácaní podielov zo zisku

Zdroj: Urbárska spoločnosť - PS Reľov celý text

ostatné | 10. 7. 2017 | Autor: admin

Vyplácanie dopravného žiakom ZŠ v Sp.Starej Vsi - 14.07.2017

Spojená škola Spišská Stará Ves - organizačná zložka ZŠ - oznamuje rodičom, že vyplácanie dopravného žiakom sa uskutoční dňa 14.07.2017, t.j. v piatok, v čase od 08:00 do 14:00 hod.

Zdroj: Spojená škola Sp.Stará Ves celý text

ostatné | 10. 7. 2017 | Autor: admin

Kláštorné kultúrne leto - program

Divadlo Ramagu, o.z., Sp.Stará Ves a Cyprián N.O., organizujú na II.nádvorí múzea v Červenom Kláštore Kláštorné kultúrne leto.

P i a t k y budú patriť hudbe a divadlu,
s o b o t y ........... letnému kinu,
n e d e l e ........... popoludniam pre deti.

Vstupné: 2,50 €

Zdroj: Divadlo Ramagu, o.z., Spišská Stará Ves celý text

ostatné | 29. 6. 2017 | Autor: admin

Kosenie pod Tatrami - 24.06.2017 - Tatranská Lomnica - jazdecký areál

1.ročník celoslovenskej súťaže v kosení ručnou kosou v kategóriach deti, ženy a muži do 60
a nad 60 rokov


Zdroj: Mesto Vysoké Tatry
Ján Bendík
vedúci odd.kultúry a športu celý text

ostatné | 15. 6. 2017 | Autor: admin

Medzinárodný pieninský pochod dobrej nálady XII.ročník 2017

pozvanie na pieninský pochod dobrej nálady celý text

ostatné | 7. 6. 2017 | Autor: admin

41. ročník ZFS Červený Kláštor - 16. - 18. 06. 2017

program ZFS celý text

ostatné | 1. 6. 2017 | Autor: admin

Výkup papiera - 08.06.2017

Spoločnosť Brantner Poprad uskutoční v našej obci výkup papiera dňa 08.06.2017 v čase od 17.10 hod. do 17.40 hod. pred obecným úradom celý text

ostatné | 26. 5. 2017 | Autor: admin

Zápis detí do MŠ v Sp.Hanušovciach

Zápis detí do materskej školy v Sp.Hanušovciach na školský rok 2017/2018 sa uskutoční v dňoch
od 02.05.2017 do 05.05.2017 v čase od 7.00 do 16.00 hod.

Zdroj: Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce celý text

ostatné | 25. 4. 2017 | Autor: admin

Jarný deň otvorených dverí v Kúpeľoch Č.Kláštor - 7.máj 2017

Kúpele Smerdžonka v Červenom Kláštore Vás pozývajú na jarný deň otvorených dverí
pri príležitosti Svetového dňa astmy a dňa kože
- 07.05.2017

Zdroj: Kúpele Červený Kláštor Smerdžonka
recepcia
celý text

ostatné | 24. 4. 2017 | Autor: admin

Nový cestovný poriadok autobusovej dopravy platný od 23.04.2017

Od 23.apríla 2017 je v platnosti nový cestovný poriadok

Zdroj: SAD Poprad, a.s., dopravné oddelenie celý text

ostatné | 20. 4. 2017 | Autor: admin

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ v Sp.Hanušovciach

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ v Sp.Hanušovciach sa uskutoční dňa 20.04.2017 (štvrtok) od 12.00 hod.
v budove ZŠ.

Zdroj: riaditeľ ZŠ s MŠ Sp.Hanušovce celý text

ostatné | 7. 4. 2017 | Autor: admin

Odber krvi mobilnou jednotkou - príďte darovať vzácnu tekutinu

NTS Poprad uskutoční dňa 11.04.2017 od 9.00 hod.
odber krvi mobilnou jednotkou v telocvični ZŠ
v Sp.Starej Vsi

Zdroj: Spojená škola, Sp.Stará Ves celý text

ostatné | 29. 3. 2017 | Autor: admin

Jarné vypaľovanie trávy - zákaz

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Kežmarku informuje občanov o zákaze jarného vypaľovania tráv

Zdroj: OR HaZZ Kežmarok
celý text

ostatné | 17. 3. 2017 | Autor: admin

Trojkráľový stolno-tenisový turnaj - výsledky

Dňa 06.01.2017 sa konal v kultúrnom dome v Reľove
stolnotenisový turnaj. celý text

ostatné | 9. 1. 2017 | Autor: admin

Odstávka pitnej vody v časti Hágy - od 05.01.2017 do 09.01.2017

V dňoch od 05.01.2017 až do 09.01.2017 (štvrtok - pondelok) bude odstávka pitnej vody v miestnej časti Hágy denne v čase od 10.00 hod. do 15.00 hod. z dôvodu zisťovania poruchy na vodovode.

Zdroj: PVPS,a.s., stredisko Spišská Stará Ves celý text

ostatné | 5. 1. 2017 | Autor: admin

PVPS, a.s., Poprad - od 02.01.2017 realizuje odpočty vodomerov

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Poprad v mesiaci január 2017 začne realizovať odpočty vodomerov v domácnostiach a organizáciach z dôvodu zmeny cien vodného na rok 2017.

PVPS preto prosí odberateľov, aby k odpočtu sprístupnili vodomerné šachty alebo stav na vodomere nahlásili samoodpočtom.

Zdroj: PVPS, a.s., Poprad celý text

ostatné | 4. 1. 2017 | Autor: admin

Demografické údaje obce Reľov k 31.12.2016

Štatistika z evidencie obyvateľstva k 31.12.2016:
- počet obyvateľov: 358
- počet prihlásených občanov v roku: 1
- počet odhlásených občanov v roku: 0
- počet narodení v roku: 4
- počet úmrtí v roku: 3

Zdroj: Evidencia obyvateľstva Obce Reľov celý text

ostatné | 4. 1. 2017 | Autor: admin

Kalendár triedeného zberu v roku 2017

Termíny separovaného zberu - vývoz plastov a skla v roku 2017 celý text

ostatné | 27. 12. 2016 | Autor: admin

Vývoz TKO na rok 2017

Rozpis vývozu TKO na rok 2017 v obci Reľov celý text

ostatné | 27. 12. 2016 | Autor: admin

Diakonie Broumov ďakuje za zbierku šatstva

Sociální družstvo Diakonie Broumov ďakuje všetkým, ktorí sa zapojili do zbierky šatstva,
obuvi, hračiek,....v obci Reľov celý text

ostatné | 24. 12. 2016 | Autor: admin
prvá
z 11
posledná