Obsah

Správy

prvá
z 11
posledná

Vyplácanie dopravného žiakom ZŠ v Sp.Starej Vsi - 14.07.2017

Spojená škola Spišská Stará Ves - organizačná zložka ZŠ - oznamuje rodičom, že vyplácanie dopravného žiakom sa uskutoční dňa 14.07.2017, t.j. v piatok, v čase od 08:00 do 14:00 hod.

Zdroj: Spojená škola Sp.Stará Ves celý text

ostatné | 10. 7. 2017 | Autor: admin

Kláštorné kultúrne leto - program

Divadlo Ramagu, o.z., Sp.Stará Ves a Cyprián N.O., organizujú na II.nádvorí múzea v Červenom Kláštore Kláštorné kultúrne leto.

P i a t k y budú patriť hudbe a divadlu,
s o b o t y ........... letnému kinu,
n e d e l e ........... popoludniam pre deti.

Vstupné: 2,50 €

Zdroj: Divadlo Ramagu, o.z., Spišská Stará Ves celý text

ostatné | 29. 6. 2017 | Autor: admin

Kosenie pod Tatrami - 24.06.2017 - Tatranská Lomnica - jazdecký areál

1.ročník celoslovenskej súťaže v kosení ručnou kosou v kategóriach deti, ženy a muži do 60
a nad 60 rokov


Zdroj: Mesto Vysoké Tatry
Ján Bendík
vedúci odd.kultúry a športu celý text

ostatné | 15. 6. 2017 | Autor: admin

Medzinárodný pieninský pochod dobrej nálady XII.ročník 2017

pozvanie na pieninský pochod dobrej nálady celý text

ostatné | 7. 6. 2017 | Autor: admin

41. ročník ZFS Červený Kláštor - 16. - 18. 06. 2017

program ZFS celý text

ostatné | 1. 6. 2017 | Autor: admin

Výkup papiera - 08.06.2017

Spoločnosť Brantner Poprad uskutoční v našej obci výkup papiera dňa 08.06.2017 v čase od 17.10 hod. do 17.40 hod. pred obecným úradom celý text

ostatné | 26. 5. 2017 | Autor: admin

Zápis detí do MŠ v Sp.Hanušovciach

Zápis detí do materskej školy v Sp.Hanušovciach na školský rok 2017/2018 sa uskutoční v dňoch
od 02.05.2017 do 05.05.2017 v čase od 7.00 do 16.00 hod.

Zdroj: Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce celý text

ostatné | 25. 4. 2017 | Autor: admin

Jarný deň otvorených dverí v Kúpeľoch Č.Kláštor - 7.máj 2017

Kúpele Smerdžonka v Červenom Kláštore Vás pozývajú na jarný deň otvorených dverí
pri príležitosti Svetového dňa astmy a dňa kože
- 07.05.2017

Zdroj: Kúpele Červený Kláštor Smerdžonka
recepcia
celý text

ostatné | 24. 4. 2017 | Autor: admin

Nový cestovný poriadok autobusovej dopravy platný od 23.04.2017

Od 23.apríla 2017 je v platnosti nový cestovný poriadok

Zdroj: SAD Poprad, a.s., dopravné oddelenie celý text

ostatné | 20. 4. 2017 | Autor: admin

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ v Sp.Hanušovciach

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ v Sp.Hanušovciach sa uskutoční dňa 20.04.2017 (štvrtok) od 12.00 hod.
v budove ZŠ.

Zdroj: riaditeľ ZŠ s MŠ Sp.Hanušovce celý text

ostatné | 7. 4. 2017 | Autor: admin

Odber krvi mobilnou jednotkou - príďte darovať vzácnu tekutinu

NTS Poprad uskutoční dňa 11.04.2017 od 9.00 hod.
odber krvi mobilnou jednotkou v telocvični ZŠ
v Sp.Starej Vsi

Zdroj: Spojená škola, Sp.Stará Ves celý text

ostatné | 29. 3. 2017 | Autor: admin

Jarné vypaľovanie trávy - zákaz

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Kežmarku informuje občanov o zákaze jarného vypaľovania tráv

Zdroj: OR HaZZ Kežmarok
celý text

ostatné | 17. 3. 2017 | Autor: admin

Trojkráľový stolno-tenisový turnaj - výsledky

Dňa 06.01.2017 sa konal v kultúrnom dome v Reľove
stolnotenisový turnaj. celý text

ostatné | 9. 1. 2017 | Autor: admin

Odstávka pitnej vody v časti Hágy - od 05.01.2017 do 09.01.2017

V dňoch od 05.01.2017 až do 09.01.2017 (štvrtok - pondelok) bude odstávka pitnej vody v miestnej časti Hágy denne v čase od 10.00 hod. do 15.00 hod. z dôvodu zisťovania poruchy na vodovode.

Zdroj: PVPS,a.s., stredisko Spišská Stará Ves celý text

ostatné | 5. 1. 2017 | Autor: admin

PVPS, a.s., Poprad - od 02.01.2017 realizuje odpočty vodomerov

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Poprad v mesiaci január 2017 začne realizovať odpočty vodomerov v domácnostiach a organizáciach z dôvodu zmeny cien vodného na rok 2017.

PVPS preto prosí odberateľov, aby k odpočtu sprístupnili vodomerné šachty alebo stav na vodomere nahlásili samoodpočtom.

Zdroj: PVPS, a.s., Poprad celý text

ostatné | 4. 1. 2017 | Autor: admin

Demografické údaje obce Reľov k 31.12.2016

Štatistika z evidencie obyvateľstva k 31.12.2016:
- počet obyvateľov: 358
- počet prihlásených občanov v roku: 1
- počet odhlásených občanov v roku: 0
- počet narodení v roku: 4
- počet úmrtí v roku: 3

Zdroj: Evidencia obyvateľstva Obce Reľov celý text

ostatné | 4. 1. 2017 | Autor: admin

Kalendár triedeného zberu v roku 2017

Termíny separovaného zberu - vývoz plastov a skla v roku 2017 celý text

ostatné | 27. 12. 2016 | Autor: admin

Vývoz TKO na rok 2017

Rozpis vývozu TKO na rok 2017 v obci Reľov celý text

ostatné | 27. 12. 2016 | Autor: admin

Diakonie Broumov ďakuje za zbierku šatstva

Sociální družstvo Diakonie Broumov ďakuje všetkým, ktorí sa zapojili do zbierky šatstva,
obuvi, hračiek,....v obci Reľov celý text

ostatné | 24. 12. 2016 | Autor: admin

Cestovný poriadok platný od 11.12.2016

Nový cestovný poriadok platný od 11.12.2016
zo zastávky Reľov a Reľov-Hágy


Zdroj: SAD, a.s., Poprad
dopravné oddelenie celý text

ostatné | 20. 12. 2016 | Autor: admin

Spojená škola Sp.Stará Ves - vyplácanie dopravného dňa 15.12.2016

Spojená škola Sp.Stará Ves informuje o vyplácaní dopravného celý text

ostatné | 13. 12. 2016 | Autor: admin

Stretnutie s Mikulášom - 04.12.2016 o 15. hodine

Obec Reľov pozýva deti, rodičov a občanov na stretnutie s Mikulášom a kultúrny program do miestneho kultúrneho domu dňa 4.decembra 2016
o 15.00 hod.
Tešíme sa na vás! celý text

ostatné | 28. 11. 2016 | Autor: admin

Zber ELEKTROODPADU - 09.11.2016

V stredu, t.j. 09.11.2016 sa v našej obci uskutoční zber a vývoz elektroodpadu.
Elektroodpad prosíme sústrediť na parkovisko
pred obecným úradom okolo 6.30 hod.

celý text

ostatné | 8. 11. 2016 | Autor: admin

SENIORI, POZOR - nestaňte sa obeťou zlodejov a podvodníkov

Policajný zbor SR zaznamenáva trestnú činnosť páchanú na senioroch. Vyzýva na opatrnosť dôchodcov pri komunikácii s cudzími osobami. celý text

ostatné | 8. 11. 2016 | Autor: admin

Prerušenie distribúcie elektriny - 01.12.2016 - v miestnej časti Hágy

VSD, a.s., Košice informuje o prerušení distribúcie elektriny v miestnej časti Hágy
v úseku od č.d. 108 po č.d. 129
v čase od O7:30 h. do 16:00 hod. celý text

ostatné | 3. 11. 2016 | Autor: admin

VÝKUP PAPIERA - 10.11.2016

Dňa 10.11.2016 - vo štvrtok - sa uskutoční výkup papiera pred obecným úradom
v čase od 17:10 hod. do 17:45 hod. celý text

ostatné | 31. 10. 2016 | Autor: admin

Spišská katolícka charita - Agentúra domácej starostlivosti Charitas

Agentúra domácej starostlivosti Charitas
v Spišskej Starej Vsi celý text

ostatné | 21. 10. 2016 | Autor: admin

GORAL NA GORY - 22.10.2016 - pozvánka

pozvánka na 1. ročník Goral na gory celý text

ostatné | 12. 10. 2016 | Autor: admin

Zber nebezpečného odpadu

Dňa 12.10.2016 sa v našej obci uskutoční
ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU formou mobilnej zberne. celý text

ostatné | 7. 10. 2016 | Autor: admin

Klientske centrum v Sp.Starej Vsi

Klientske centrum v Spišskej Starej Vsi poskytuje služby pre občanov Zamaguria celý text

ostatné | 7. 10. 2016 | Autor: admin
prvá
z 11
posledná