Obsah

Správy

prvá
z 15
posledná

psk

!!! Zrušenie všetkých spojov autob.dopravy počas Veľkonočných sviatkov !!! - opatrenie smerujúce k spomaleniu šírenia vírusu

Prešovský samosprávny kraj ruší všetky spoje autobusovej dopravy počas Veľkonočných sviatkov, t.j. od 10.04.2020 do 13.04.2020 (piatok až pondelok), vzhľadom k aktuálnej spoločenskej situácii spôsobenej vírusom SARS-CoV-2 spôsobujúcej ochorenie Covid-19.

Doprava bude obnovená do pôvodného špeciálneho prázdninového režimu od 14.4.2020.


Zdroj: PSK, odbor dopravy celý text

ostatné | 7. 4. 2020 | Autor: admin
info

SENIORI - povedzme STOP podvodníkom !!!

Informačný leták - odporúčania pre seniorov, ako sa chrániť pred podvodníkmi v súčasnom krízovom stave v súvislosti s vírusom COVID-19.

Zdroj: Odbor kriminality kancelárie ministra vnútra SR celý text

ostatné | 6. 4. 2020 | Autor: admin
NO

Zber nebezpečných odpadov - 07.04.2020

Spoločnosť Brantner Poprad uskutoční dňa 07.04.2020, t.j. utorok, zber nebezpečných odpadov


Zdroj: Brantner Poprad celý text

ostatné | 2. 4. 2020 | Autor: admin
sad

SAD Poprad - doplnenie mimoriadnych autob.spojov od 01.04.2020

SAD Poprad informuje cestujúcich o doplnení mimoriadnych autobusových spojov od 01.04.2020


Zdroj: SAD Poprad celý text

ostatné | 1. 4. 2020 | Autor: admin
portál

OZV NATUR-PACK : nový portál o odpadoch pre rodičov a deti

OZV Natur-Pack spúšťa nový vzdelávací portál o odpadoch, ktorý je určený nielen pre pedagógov, ale aj pre rodičov a deti. Bezplatný online portál www.garbagegobblers.sk obsahuje aktivity, hry, metodiku i materiály na stiahnutie.

Zdroj: Natur-Pack, OZV celý text

ostatné | 31. 3. 2020 | Autor: admin
info

Úrad práce,soc.vecí a rodiny - ústredie/ zmena úradných hodín od 01.04.2020

Ústredie ÚPSVaR Bratislava informuje svojich klientov o zmene úradných hodín s účinnosťou od 01.04.2020Zdroj: ÚPSVaR KK celý text

ostatné | 31. 3. 2020 | Autor: admin
požehnanie

Mimoriadne požehnanie Sv.Otca Urbi et Orbi - 27.03.2020 o 18:00 hod.

Sv.Otec František udelí dnes mimoriadne požehnanie mestu a svetu Urbi et Orbi

celý text

ostatné | 27. 3. 2020 | Autor:
sad

SAD, a.s. Poprad - od 23.03.2020 autobusová doprava v obmedzenom režime

Oznam pre cestujúcu verejnosť o obmedzenom režime v prímestskej autobusovej doprave od 23.03.2020 a o prijatých opatreniach pre cestujúcich.


Zdroj: SAD, a.s., Poprad
VÚC Prešov, odbor dopravy celý text

ostatné | 23. 3. 2020 | Autor: admin
pošta

Slovenská pošta, a.s. Spišské Hanušovce - úprava hodín pre verejnosť od 23.03.2020

Oznam pre verejnosť


Zdroj: Slovenská pošta, a.s., Spišské Hanušovce celý text

ostatné | 20. 3. 2020 | Autor: admin
požehnanie

Farnosť Reľov - každodenné udelenie požehnania sviatosťou Oltárnou od 19.03.2020

Udelenie požehnania sviatosťou Oltárnou celej farnosti
od 19.03.2020 o 9.00 hod.


Zdroj: RKFÚ Reľov celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor: admin
reľov

Obecný úrad v Reľove - zmena úradných hodín od 18.03.2020

Zmena úradných hodín na Obecnom úrade v Reľove od 18.03.2020 v súvislosti so šírením prenosného ochorenia COVID-19 celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor: admin
mpsvar

MPSVaR - informácie pre zamestnancov vracajúcich sa zo zahraničia

Ministerstvo práce, soc.vecí a rodiny informuje zamest- nancov, ktorí sa vracajú zo zahraničia a majú povinnú 14-dňovú karanténu.

Zdroj: ZMOS Bratislava celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor: admin
slovenská pošta

Slovenská pošta, a.s., - prijaté opatrenia v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom

Slovenská pošta, a.s., prijala zásadné kroky - opatrenia


Zdroj: Slovenská pošta, a.s., celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor: admin
opatrenia

Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi pre vlastníkov lesa a pre FO-občana

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Kežmarku vydáva opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi


Zdroj: OkR HaZZ Kežmarok celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor: admin
comp-shop

COMP-SHOP, s.r.o., - dočasne zatvorené zákaznícke centrum v Spišskej Starej Vsi

Comp-shop, s.r.o., Bytča, informuje svojich zákazníkov o dočasnom zatvorení zákazníckeho centra v Sp.Starej Vsi


Zdroj: Comp-shop Bytča celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor: admin
covid-19

Informácie ku COVID-19

Letáky o prevencii k šíriacemu sa koronavírusu


Zdroj: ZMOS Bratislava celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor: admin
DU

Podávanie daňových priznaní za rok 2019 v Sp.Starej Vsi - oznámenie

Preberanie daňových priznaní za rok 2019 sa v Sp.Starej Vsi neuskutoční.

Zdroj: DÚ Prešov celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: admin
info

Upozornenie k predpisovaniu liekov u obvodných lekárov

informácia pre občanov celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: admin
info

COVID 19- koronavírus - Zoznam nových preventívnych opatrení

Zdroj: Okresný úrad Kežmrok, odbor krízového riadenia celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor: admin
upsvar

Informácie pre klientov ÚPSVaR - prijaté opatrenia vzhľadom na šírenie vírusu COVID 19

Ústredie Úradu práce, soc.vecí a rodiny informuje svojich klientov o prijatých opatreniach vzhľadom na šírenie vírusu COVID 19Zdroj: ÚPSVaR Kežmarok celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor: admin
UVZ

Informácie ku problematike KORONAVÍRUSU (COVID-19)

Okresný úrad v Kežmarku, odbor krízového riadenia, odporúča obyvateľom:
* netreba panikáriť, správať sa zodpovedne
* nechodiť na podujatia s veľkým množstvom ľudí
* dodržiavať si odstup od ľudí
* umývať si ruky


Zdroj: Okresný úrad Kežmarok od. KR celý text

ostatné | 9. 3. 2020 | Autor: admin
výsledky

Výsledky volieb do NR SR 2020 v obci Reľov

Výsledky volieb do NR SR, ktoré sa konali
dňa 29.02.2020, v obci Reľov celý text

ostatné | 2. 3. 2020 | Autor: admin
Evidencia obyvateľstva - štatistické údaje k 31.12.2019 1

Evidencia obyvateľstva - štatistické údaje k 31.12.2019

Počet obyvateľov k 31.12.2019: 340
* počet narodení: 1
* počet úmrtí: 3
* počet prihlásení: 6
* počet odhlásení: 7

celý text

ostatné | 9. 1. 2020 | Autor: admin
vývoz TKO/kalendár

Harmonogram zberu TKO v obci Reľov na rok 2020

Vývoz TKO v obci Reľov v roku 2020 ostáva nezmenený:
každý párny piatok. celý text

ostatné | 5. 1. 2020 | Autor: admin
Miestny poplatok za komunálny odpad - zmena výšky od 01.01.2020  1

Miestny poplatok za komunálny odpad - zmena výšky od 01.01.2020

V zmysle VZN obce Reľov č. 3/2019 zo dňa 14.12.2019 sa zvyšuje výška miestneho poplatku za vývoz komunálneho odpadu v obci Reľov s účinnosťou od 01.01.2020 na sumu 4,-- €/lístok


celý text

ostatné | 5. 1. 2020 | Autor: admin
Kalendár separovaného zberu v obci Reľov na rok 2020 1

Kalendár separovaného zberu v obci Reľov na rok 2020

Od 01.01.2020 je v platnosti nový kalendár separovaného zberu v obci Reľov. Kalendáre budú do domácnosti distribuované v mesiacoch 1-2/2020.

Zdroj: Spoločnosť Brantner Poprad celý text

ostatné | 5. 1. 2020 | Autor: admin
nové cestovné poriadky

Nové cestovné poriadky SAD Poprad platné od 15.12.2019

Od 15.12.2019 sú v platnosti nové cestovné poriadky SAD Poprad


Zdroj: SAD Poprad celý text

ostatné | 16. 12. 2019 | Autor: admin
prvá
z 15
posledná