Obsah

Správy

prvá
z 11
posledná

Zápis detí do 1.ročníka ZŠ v Spišskej Starej Vsi - 24.04.2018

Oznám Základnej školy v Spišskej Starej Vsi o zápise
detí do 1.ročníka


Zdroj: Základná škola Sp.Stará Ves celý text

ostatné | 5. 4. 2018 | Autor: admin

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ v Sp.Hanušovciach - 18.04.2018

Oznam Základnej školy v Sp.Hanušovciach o zápise detí
do 1.ročníka ZŠ v Sp.Hanušovciach


Zdroj: Základná škola v Spišských Hanušovciach celý text

ostatné | 5. 4. 2018 | Autor: admin

Zber nebezpečných odpadov - 27.03.2018 (utorok)

Dňa 27.03.2018, t.j. utorok, sa uskutoční v našej obci zber nebezpečných odpadov formou mobilnej zberne.


Zdroj: Spoločnosť Brantner Poprad celý text

ostatné | 22. 3. 2018 | Autor: admin

Zber daňových priznaní za rok 2017

Daňový úrad Kežmarok informuje o zbere daňových priznaní za rok 2017 v kultúrnom dome v Sp.Starej Vsi


Zdroj: Mesto Sp.Stará Ves celý text

ostatné | 6. 3. 2018 | Autor: admin

Nový kalendár separovaného zberu na rok 2018 - pozor zmena od 01.03.2018 !!!

Od 01.03.2018 platí nový kalendár separovaného zberu v obci Reľov.

Zdroj: Brantner Poprad celý text

ostatné | 2. 3. 2018 | Autor: admin

Demografické údaje obce Reľov k 31.12.2017

Počet obyvateľov a prehľad obyvateľov podľa veku a pohlavia v obci Reľov k 31.12.2017


Zdroj: Evidencia obyvateľstva Obce Reľov celý text

ostatné | 9. 1. 2018 | Autor: admin

Kalendár separovaného zberu na rok 2018

Kalendár separovaného zberu v obci Reľov na rok 2018


Zdroj: Brantner Poprad, s.r.o., celý text

ostatné | 1. 1. 2018 | Autor: admin

Vývoz plastov, VKM, kovových obalov - 03.01.2018

Dňa 03.01.2018, t.j. streda, sa uskutoční v našej obci separovaný zber - vývoz plastov, VKM, kovových obalov


Zdroj: Brantner Poprad, s.r.o., celý text

ostatné | 1. 1. 2018 | Autor: admin

PF 2018

DO POHÁRA ŠAMPANSKÉ, DO SRDIEČKA LÁSKU,
K TOMU BOŽTEK PRE ŠŤASTIE, ZDRAVIA PLNÚ KAPSU.
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2018! celý text

ostatné | 31. 12. 2017 | Autor: admin

Vianočný koncert - 25.12.2017 - Reľov

vianočný koncert L.Dermovej, I.Valkovského a D.Oravca dňa 25.12.2017 o 16:00 hod. v kultúrnom dome v Reľove celý text

ostatné | 20. 12. 2017 | Autor: admin

Vianočné trhy - 22.12.2017 - Sp.Stará Ves

pozvanie na vianočné trhy so začiatkom o 14:00 hod. celý text

ostatné | 20. 12. 2017 | Autor: admin

Cestovný poriadok platný od 10.12.2017

cestovný poriadok platný od 10.12.2017
z autobusovej zastávky Reľov a Hágy


Zdroj: SAD Poprad celý text

ostatné | 8. 12. 2017 | Autor: admin

Stretnutie detí s Mikulášom - 03.12.2017 - ZMENA HODINY !!!

Obec Reľov týmto oznamuje rodičom a deťom, že sa mení ZAČIATOK - hod. kultúrneho podujatia pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša z dôvodu pohrebu dňa 03.12.2017.

Podujatie sa začne o 19.00 hod. celý text

ostatné | 1. 12. 2017 | Autor: admin

Stretnutie detí s Mikulášom - 03.12.2017

pozvanie detí obce Reľov na stretnutie
s Mikulášom celý text

ostatné | 24. 11. 2017 | Autor: admin

PD "Zamagurie Sp.Hanušovce - vyplácanie nájomného dňa 24.11.2017

Poľnohospodárske družstvo "Zamagurie" Spišské Hanušovce oznamuje, že dňa 24.11.2017, t.j. piatok, bude vyplácať nájomné za pôdu v zasadačke Obecného úradu v Reľove v čase od 13:00 do 15:00 hod.


Zdroj: PD Zamagurie Sp.Hanušovce celý text

ostatné | 22. 11. 2017 | Autor: admin

Vývoz TKO - 17.11.2017 - oznam

Spoločnosť Brantner Poprad informuje o vývoze TKO celý text

ostatné | 14. 11. 2017 | Autor: admin

Voľby do VÚC - 4. 11. 2017 - výsledky volieb v obci Reľov

Výsledky volieb do VÚC v obci Reľov celý text

ostatné | 6. 11. 2017 | Autor: admin

Zber elektroodpadu - 08.11.2017

Zber elektroodpadu v našej obci formou mobilnej zberne

Zdroj: Brantner Poprad celý text

ostatné | 3. 11. 2017 | Autor: admin

Sociálna poisťovňa v Poprade informuje - 07. a 08.11.2017 - medzinárodné poradenské dni

Sociálna poisťovňa v Poprade informuje poisten- cov a poberateľov dôchodkových dávok,ktorí pracu- jú alebo pracovali v Nemecku, na Slovensku alebo v Rakúsku

Zdroj: Sociálna poisťovňa Poprad celý text

ostatné | 30. 10. 2017 | Autor: admin

Voľby do VÚC - 04.11.2017 - hlasovanie do prenosnej volebnej schránky

Informácia pre voličov, ktorí zo závažných, najmä zdravotných dôvodov chcú hlasovať mimo volebnej miestnosti celý text

ostatné | 30. 10. 2017 | Autor: admin

GORAL RUN 2017, 21.10.2017 - Spišská Belá

bežecké podujatie - pozvánka

Zdroj: Mestský úrad Spišská Belá celý text

ostatné | 18. 10. 2017 | Autor: admin

Separovaný zber - organizačná zmena

Spoločnosť Brantner Poprad upozorňuje na organizačnú zmenu pri separovanom zbere - vrecia s vytriedeným odpadom je p o t r e b n é
v deň zberu vyložiť najneskôr do 7.hod. rannej.

Zdroj: Spoločnosť Brantner Poprad celý text

ostatné | 9. 10. 2017 | Autor: admin

Zber nebezpečných odpadov - 12.10.2017 (štvrtok)

Spoločnosť Brantner Poprad uskutoční v našej obci zber nebezpečných odpadov dňa 12.októbra 2017, t.j. štvrtok, formou mobilnej zberne

Zdroj: Spoločnosť Brantner Poprad
celý text

ostatné | 9. 10. 2017 | Autor: admin

Potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy na šk.rok 2017/2018 - UPSVaR KK, prac.Spišská Stará Ves, od.soc.vecí a rodiny, informuje

Informácia pre poberateľov prídavku na dieťa


Zdroj: UPSVaR KK, odbor soc.vecí a rodiny celý text

ostatné | 26. 9. 2017 | Autor: admin

NTS Poprad pozýva na odber krvi - 05.10.2017

Národná transfúzna stanica Poprad pozýva darcov na odber krvi dňa 05.10.2017 od 9.00 hod. v telocvični ZŠ v Sp.Starej Vsi

Zdroj: NTS Poprad celý text

ostatné | 25. 9. 2017 | Autor: admin

Kláštorný deň - 17.september 2017 - pozvánka

Pozvanie na Kláštorný deň v Kláštore kartuziánov v Červenom Kláštore celý text

ostatné | 13. 9. 2017 | Autor: admin

Výkup papiera v obci Reľov - 09.09.2017 v čase od 13:05 - 13:40 hod.

Spoločnosť Brantner Poprad organizuje v našej obci výkup papiera dňa 09.09.2017 (sobota) v čase od 13:05 - 13:40 hod. pred obecným úradom

Zdroj: Brantner Poprad
celý text

ostatné | 4. 9. 2017 | Autor: admin

Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 - ZŠ s MŠ Sp.Hanušovce informuje

04.09.2017 - pondelok - slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 - informácie ZŠ s MŠ
v Spišských Hanušovciach pre žiakov školy celý text

ostatné | 31. 8. 2017 | Autor: admin

Operné gala 2017 - 26.08.2017 o 17:00 hod. v Kežmarku

Benefičný koncert pod záštitou Petra Dvorského
v drevenom evanjelickom artikulárnom kostole
v Kežmarku - pozvánka

Výťažok z koncertu poputuje Detskému dennému sanatóriu v Kežmarku


celý text

ostatné | 17. 8. 2017 | Autor: admin
prvá
z 11
posledná