Obsah

Správy

prvá
z 15
posledná

Nefrologická ambulancia v Sp.St.Vsi - otvorenie od 19.06.2019 1

Nefrologická ambulancia v Sp.St.Vsi - otvorenie od 19.06.2019

oznam o otvorení Nefrologickej ambulancie v Spišskej Starej Vsi od 19.06.2019


Zdroj: Spoločnosť B.Braun Avitum celý text

ostatné | 13. 6. 2019 | Autor: admin
Výkup papiera v obci Reľov - dňa 08.06.2019 1

Výkup papiera v obci Reľov - dňa 08.06.2019

Spoločnosť Brantner Poprad uskutoční v našej obci výkup papiera dňa 08.06.2019, t.j. sobota


Zdrojd: Brantner Poprad celý text

ostatné | 4. 6. 2019 | Autor: admin
Výsledky volieb do EP 2019 v obci Reľov 1

Výsledky volieb do EP 2019 v obci Reľov

Zverejnenie výsledkov volieb do Európskeho parlamentu konaných dňa 25.05.2019 v obci Reľov celý text

ostatné | 28. 5. 2019 | Autor: admin
elektroodpad

Zber elektroodpadu v obci - 25.05.2019

Oznam o zbere a vývoze elektroodpadu v našej obci dňa 25.05.2019


Zdroj: Spoločnosť Brantner Poprad celý text

ostatné | 24. 5. 2019 | Autor: admin
Voľby do EP 2019 - hlasovanie do prenosnej volebnej schránky 1

Voľby do EP 2019 - hlasovanie do prenosnej volebnej schránky

Oznámenie pre voličov, ktorí zo závažných, najmä zdravotných dôvodov nemôžu voliť vo volebnej miestnosti.


celý text

ostatné | 20. 5. 2019 | Autor: admin
Zápis do Základnej umeleckej školy v Sp.Starej Vsi  1

Zápis do Základnej umeleckej školy v Sp.Starej Vsi

V týždni od 20.05.2019 do 24.05.2019 prebieha zápis detí do Základnej umeleckej školy v Sp.Starej Vsi od 13:00 hod.


Zdroj: ZUŠ Sp.Stará Ves celý text

ostatné | 16. 5. 2019 | Autor: admin
Zápis detí do Materskej školy v Spišských Hanušovciach - od 06.05. - do 10.05.2019 1

Zápis detí do Materskej školy v Spišských Hanušovciach - od 06.05. - do 10.05.2019

Riaditeľ ZŠsMŠ v Spišských Hanušovciach informuje rodičov o zápise/prijímaní detí do materskej školy na školský rok 2019/2020


Zdroj: Základná škola s MŠ v Spišských Hanušovciach celý text

ostatné | 2. 5. 2019 | Autor: admin
RALLYE TATRY - v dňoch 03. - 05.05.2019 1

RALLYE TATRY - v dňoch 03. - 05.05.2019

AOS KLUB POPRAD informuje o konaní automobilovej súťaži RALLYE TATRY 2019 v rámci Majstrovstiev SR 2019 v dňoch 03.-05. mája 2019. Súťaž je usporiadaná ako II. kolo Majstrovstiev SR 2019.

Dostupnosť do obce počas preteku bude bez obmedzenia.

Predpokladaná doba prejazdu pretekárov cez našu obec je v nedeľu 05.05.2019 v čase od 08:30 do 17:00.


Zdroj: AOS KLUB POPRAD

celý text

ostatné | 2. 5. 2019 | Autor: admin
Cyklistické preteky Karpatskí kurieri - prejazd obcou Reľov - 04.05.2019 1

Medzinárodné cyklistické preteky Karpatskí kurieri - prejazd obcou Reľov - 04.05.2019

V rámci medzinárodných cyklistických pretekov Karpatskí kuriéri dňa 04.05.2019, t.j. sobota, upozorňujeme na prejazd cyklistov našou obcou v čase okolo 11.40 hod.


Zdroj: Mestský úrad Poprad

celý text

ostatné | 25. 4. 2019 | Autor: admin
Zber nebezpečného odpadu - 24.04.2019, t.j. streda 1

Zber nebezpečného odpadu - 24.04.2019, t.j. streda

Spoločnosť Brantner Poprad uskutoční zber nebezpečného odpadu v našej obci

Zdroj: Brantner Poprad celý text

ostatné | 16. 4. 2019 | Autor: admin
Zmena termínu vývozu TKO - pozor zmena !!!  1

Zmena termínu vývozu TKO - dňa 20.04.2019, t.j. biela sobota - pozor zmena !!!

Vývoz TKO v obci Reľov sa tento týždeň neuskutoční v piatok, ale v sobotu, dňa 20.04.2019, t.j. biela sobota.

Zdroj: Brantner Poprad celý text

ostatné | 16. 4. 2019 | Autor: admin
Zápis detí do 1.ročníka ZŠ v Sp.Hanušovciach - 24.04.2019 1

Zápis detí do 1.ročníka ZŠ v Sp.Hanušovciach - 24.04.2019

Zápis detí-predškolákov do 1.ročníka ZŠ v Sp.Hanušovciach dňa 24.04.2019


Zdroj: ZŠsMŠ Sp.Hanušovce celý text

ostatné | 15. 4. 2019 | Autor: admin
Darujte krv - odber krvi dňa 11.04.2019 1

Darujte krv - odber krvi dňa 11.04.2019

Národná transfúzna služba Poprad Vás pozýva na darovanie krvi dňa 11.04.2019 mobilnou jednotkou v Sp.Starej Vsi

Zdroj: NTS Poprad celý text

ostatné | 3. 4. 2019 | Autor: admin
OkR HaZZ Kežmarok - ochrana lesov pred požiarmi - upozornenie 1

OkR HaZZ Kežmarok - ochrana lesov pred požiarmi - upozornenie

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru
v Kežmarku, odd. požiarnej prevencie, upozorňuje občanov
na ochranu lesov pred požiarmi v čase sucha celý text

ostatné | 2. 4. 2019 | Autor: admin
Prezidentské voľby 2.kolo - 30.03.2019 - výsledky volieb v obci Reľov 1

Prezidentské voľby 2.kolo - 30.03.2019 - výsledky volieb v obci Reľov

Okrsková volebná komisia v Reľove týmto zverejňuje
výsledky prezidentských volieb - 2.kolo konaných dňa
30.03.2019 v obci Reľov

Zdroj:OkVK Reľov celý text

ostatné | 30. 3. 2019 | Autor: admin
Ochrana lesov pred požiarmi - usmernenie pre obce, vlastníkov lesov a občana 1

Ochrana lesov pred požiarmi - usmernenie pre obce, vlastníkov lesov a občana

Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi
pre obce, vlastníkov lesov a občanov

Zdroj: OkR HaZZ Kežmarok celý text

ostatné | 26. 3. 2019 | Autor: admin
Vakcinácia líšok proti besnote - 01.04.2019 - 14.04.2019 1

Vakcinácia líšok proti besnote - 01.04.2019 - 14.04.2019

Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad informuje o orálnej vakcinácii líšok proti besnote


Zdroj: RVPS Poprad celý text

ostatné | 21. 3. 2019 | Autor: admin
Veľtrh práce JOBexpoSK - 16.04.-17.04.2019 - Nitra 1

Veľtrh práce JOBexpoSK - 16.04.-17.04.2019 - Nitra

najväčšia ponuka aktuálnych pracovných miest od slovenských a zahraničných zamestnávateľov a agentúr

Zdroj: UPSVaR KK celý text

ostatné | 21. 3. 2019 | Autor: admin
Výsledky prezidentských volieb 2019 - 1.kolo - v obci 1

Výsledky prezidentských volieb 2019 - 1.kolo - v obci

zverejnenie výsledkov prezidentských volieb konaných dňa 16.03.2019 v obci


Zdroj: obec Reľov celý text

ostatné | 19. 3. 2019 | Autor: admin
Zber daňových priznaní za rok 2018 v Sp.St.Vsi dňa 25.03.2019 1

Zber daňových priznaní za rok 2018 v Sp.St.Vsi dňa 25.03.2019

Oznam o preberaní daňových priznaní za rok 2018


Zdroj: Daňový úrad Kežmarok celý text

ostatné | 13. 3. 2019 | Autor: admin
Pozvánka na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Reľove 1

Pozvánka na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Reľove


Pozvánka na 3.zasadnutie OZ v Reľove

celý text

ostatné | 4. 3. 2019 | Autor: admin
farmár

08.-09.03.2019 - stretnutie mladých farmárov - DRIENICA

Združenie mladých farmárov na Slovensku pozýva mladých farmárov na dvojdňové stretnutie 08.-09.marec 2019, DRIENICA


Zdroj: Centrum podpory regionálneho rozvoja Kežmarok celý text

ostatné | 21. 2. 2019 | Autor: admin
SČK Poprad: Pre teba len kvapka, pr druhého život 1

SČK Poprad: Pre teba len kvapka, pre druhého život

Slovenský červený kríž v Poprade oznamuje darcom krvi, že darovať krv už môžu aj v Kežmarku v pondelok a stredu v priestoroch ambulantnej pohotovostnej služby - podrobné informácie v letáku.

Zdroj: SČK Poprad celý text

ostatné | 14. 2. 2019 | Autor: admin
11.02 - Európsky deň čísla tiesňového volania 112  1

11.02 - Európsky deň čísla tiesňového volania 112

11.február - EURÓPSKY DEŇ čísla tiesňového volania 112


Zdroj: Okresný úrad Kežmarok, odbor COaKR celý text

ostatné | 5. 2. 2019 | Autor: admin
Harmonogram vývozu TKO v obci - rok 2019 1

Harmonogram vývozu TKO v obci - rok 2019

Harmonogram vývozu TKO v obci Reľov na rok 2019 - každý párny piatok

Zdroj: Spoločnosť Brantner Poprad celý text

ostatné | 1. 2. 2019 | Autor: admin
RVPS Poprad - usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu 1

RVPS Poprad - usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

RVPS Poprad informuje chovateľov ošípaných :

U chovateľov, ktorí chovajú hovädzí dobytok, ovce, kozy, kone a viac ako 1ks ošípanej pre vlastnú spotrebu platí, že sú povinní mať zaregistrovanú farmu a všetky zvieratá chované na farme musia byť označené a nahlásené do CEHZ (centrálna evidencia hospodárskych zvierat) v Žiline.

Pre registráciu takýchto fariem, musí prísť chovateľ osobne na RVPS v Poprade, kde predloží, alebo vyplní Žiadosť o registráciu farmy spolu s jej prílohami
(doklad preukazujúci oprávnenie užívať pozemok, na ktorom má byť zriadený chov hospodárskych zvierat a oprávnenie užívať stavbu na chov hospodárskych
zvierat (list vlastníctva) + vyplnené tlačivo na registráciu chovu hospodárskych zvierat) a kde mu budú vygenerované súradnice,ktoré musia byť zapísané v registračnom tlačive, ktoré môže byť následne potvrdené inšpektorom RVPS v Poprade.


Zdroj: RVPS Poprad
celý text

ostatné | 30. 1. 2019 | Autor: admin
Regulácia pitnej vody v obci: 26. - 27.01.2019 1

Regulácia pitnej vody v obci: 26. - 27.01.2019

Z dôvodu poruchy na vodovodnom potrubí v obci bude naďalej pokračovať regulácia pitnej vody aj cez TENTO VÍKEND takto:

* vždy od 9:00 hod. bude odstavená časť REĽOV
* vždy od 15:00 hod. bude odstavená časť HÁGY.

Pracovníci PPVS Poprad týmto žiadajú občanov:
ak by Ste spozorovali únik pitnej vody po povrchu, nahláste to, prosíme, na obecný úrad.
Za pochopenie ďakujeme.

Zdroj: PPVS, Poprad celý text

ostatné | 25. 1. 2019 | Autor: admin
Upresnenie a doplnenie výstrah SHMÚ pre okr. Kežmarok 1

Upresnenie a doplnenie výstrah SHMÚ pre okr. Kežmarok

Výstrahy SHMÚ pre okr. Kežmarok


Zdroj: Okresný úrad Kežmarok, odb.krízového riadenia celý text

ostatné | 21. 1. 2019 | Autor: admin
Výstraha SHMÚ pre okres Kežmarok - 21.-22.01.2019  1

Výstraha SHMÚ pre okres Kežmarok - 21.-22.01.2019

výstraha: nízke teploty, 2.stupeň


Zdroj: Okresný úrad Kežmarok, odbor krízového riadenia celý text

ostatné | 21. 1. 2019 | Autor: admin
Cestovný poriadok - platný od 09.12.2018 1

Cestovný poriadok - platný od 09.12.2018

Zdroj: SAD Poprad, a.s.

celý text

ostatné | 10. 1. 2019 | Autor:
prvá
z 15
posledná