Obsah

Výzva PPA pre poľnohospodárov

Typ: ostatné
PPAzákladné informácie pre poľnohospodárov o podmienkach zapojenia sa do výzvy.
PPA (Pôdohospodárska platobná agentúra) zverejnila na svojej webovej stránke výzvu č. 50/PRV/2020 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 poľnohospodárske podniky.

Opatrenie 4 –  Investície do hmotného majetku
Podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Oblasť: 
  • Špeciálna rastlinná výroba a citlivé plodiny
  • Živočíšna výroba
 

Príloha

Vytvorené: 9. 12. 2020
Posledná aktualizácia: 9. 12. 2020 10:46
Autor: admin