Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany

Zmluva o dotáciu z PSK

Zmluva o dotáciu z PSK

0,00 EUR

Prešovský samosprávný kraj

obec

Zmluva o zabezpečení hudobnej produkcie

Zmluva o zabezpečení hudobnej produkcie

0,00 EUR

Ščamba, spol. s.r.o.

obec

Zmluva o vytvorenie diela

Zmluva o vytvorenie diela

0,00 EUR

Lukáš Marhefka

obec

zmluva o poskytovanie zdravot. starostlivosti

zmluva o poskytovanie zdravot. starostlivosti

0,00 EUR

BMS med, s.r.o.

obec

Zmluva o združenej dodávke plynu

Zmluva o združenej dodávke plynu

0,00 EUR

RWE

obec

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva o poskytnutí dotácie

0,00 EUR

Mesto Spišská Stará Ves

obec

Zmluva o poskytovaní údajov z katastra

Zmluva o poskytovaní údajov z katastra

0,00 EUR

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

obec

zmluva o nakladanie s odpadom

zmluva o nakladanie s odpadom

0,00 EUR

FINEKOL, s. r. o.

obec

Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie

Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie

0,00 EUR

W-Control, s.r.o

obec

Zmluva o úrazovom poistení

Zmluva o úrazovom poistení

0,00 EUR

obec

obec

Dodatok k zmluve

Dodatok k zmluve

0,00 EUR

Dexia banka Slovensko a. s.

obec

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

0,00 EUR

3SC, s.r.o.

obec

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov ÚV SR

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov ÚV SR

0,00 EUR

Úrad vlády SR

obec

Zmluva o kúpe a pripojení koncového zariadenia

Zmluva o kúpe a pripojení koncového zariadenia

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

obec

Zber, manipulácia a zneškodnenie TKO na skládke

Zber, manipulácia a zneškodnenie TKO na skládke

0,00 EUR

Mestský podnik Spišská Belá, spol, s.r.o.

obec

Dodatok k zmluve o pripojení internetu

Dodatok k zmluve o pripojení internetu

0,00 EUR

Comp-Shop, s.r.o.

obec

Zmluva02

Zmluva02

0,00 EUR

Katastrálny úrad v Prešove

obec

Zmluva01

Zmluva01

0,00 EUR

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

obec

Zmluva o uverejnení inzercie

Zmluva o uverejnení inzercie

0,00 EUR

NEO Slovakia, s.r.o

obec

Zmluva o zbere a preprave separovaného odpadu č. 03/2013

Zmluva o zbere a preprave separovaného odpadu č. 0

0,00 EUR

EKOSPOL RECYCLING, s.r.o.

obec

Zmluva o bezúročnej pôžičke

Zmluva o bezúročnej pôžičke

0,00 EUR

Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Reľov

obec

Zmluva č. 03/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Zmluva č. 03/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu

0,00 EUR

ZŠ a MŠ Kraľovskej pokoja

obec

Zmluva č. 02/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Zmluva č. 02/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu

0,00 EUR

Obec Spišské Hanušovce

obec

Zmluva č. 01/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Zmluva č. 01/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu

0,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev

obec

Zmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľností

Zmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra

0,00 EUR

Správa katastra Prešov

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: