Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.05.2019

Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom

neuvedené

60,00 EUR Šesťdesiat €

Ľubomír Ludvik WINDOORS, Svidník

Obec Reľov

06.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zákonníka

39533

3 000,00 EUR Tritisíc €

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava

Obec Reľov

25.04.2019

Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti

neuvedené

35,00 EUR Tridsaťpäť €

MUDr. Alžbeta Balážová, Kežmarok

Obec Reľov

23.04.2019

Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom

neuvedené

60,00 EUR Šesťdesiat €

Ľubomír Ludvik WINDOORS, Svidník

Obec Reľov

08.04.2019

Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom

Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovat

0,00 EUR neuvedená

NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa

Obec Reľov

08.04.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

ZO-2019-07-1

120,00 EUR Jednostodvadsať €

NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa

Obec Reľov

28.02.2019

Úrazové poistenie UoZ počas AČ formou menších obecných služieb pre obec

5190046524

13,00 EUR Trinásť €

Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group

Obec Reľov

08.02.2019

Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

č. 2

neuvedená

Natur - Pack, a.s.

Obec Reľov

29.01.2019

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL

BAL-13-1-2019-SK

490,00 EUR Štyristodeväťdesiat €

Galileo Corporation, s.r.o., Čierna voda

Obec Reľov

10.01.2019

Zmluva o diele č. 95/20008-dodatok č. 2 na prevádzkovanie verejnej kanalizácie

95/20008

neuvedená

VaK SERVIS, s.r.o., Poprad

Obec Reľov

04.01.2019

Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Reľov č. 95/08 ročný rozpočet na rok 2019 podľa §536 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.

95/08

1 544,59 EUR Jedentisícpäťstoštyridsaťštyri € 59/100

W-Control, s.r.o., Poprad

Obec Reľov

19.12.2018

Dodatok č. 1 k zámennej zmluve na pozemok č. /2018

1

Nula € 0/100

Ing. Stanislav Marhefka a manželka Mária Marhefková

Obec Reľov

13.12.2018

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve v obci Reľov

06/POH-a/2018

viď. zmluva

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

06.11.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 120116-1

Dodatok č. 1

Nula € 0/100

Project Consult, s.r.o.

Obec Reľov

05.11.2018

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1909.6070010JZA na realizáciu prác na stavbe "Oprava miestnych komunikácii v Obci Reľov"

Dodatok č. 1

0,00 EUR Nula € 0/100

Eurovia sk, a.s., Košice

Obec Reľov

21.09.2018

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 072PO130061

č. 2

neuvedená

Pôdohospodárska platobná agentúra, Bratislava

Obec Reľov

21.09.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 072PO130061

1

neuvedená

Pôdohospodárska platobná agentúra, Bratislava

Obec Reľov

11.09.2018

Zmluva o poskytovaní fotografických služieb GOOGLE BUSINSS VIEW

neuvedené

220,00 EUR Dvestodvadsať €

Alphabet, s.r.o., Košice

Obec Reľov

09.07.2018

Záložná zmluva NCRZP č. 477/CC/18-ZZ1 - zriadenie záložného práva

477/CC/18-ZZ1

87 980,88 EUR Osemdesiatsedemtisícdeväťstoosemdesiat € 88/100

Slovenská sporiteľňa, a.s.,

Obec Reľov

09.07.2018

Zmluva o úvere č. 477/CC/18

477/CC/18

87 980,88 EUR Osemdesiatsedemtisícdeväťstoosemdesiat € 88/100

Slovenská sporiteľňa, a.s.,

Obec Reľov

28.06.2018

Zmluva o Elektronickej službe Business24

neuvedené

neuvedená

Slovenská sporiteľňa, a.s.,

Obec Reľov

28.06.2018

Zmluva o účte Komunal

neuvedené

neuvedená

Slovenská sporiteľňa, a.s.,

Obec Reľov

28.06.2018

Zmluva o bežnom účte Sporobusiness - dotácie

neuvedené

neuvedená

Slovenská sporiteľňa, a.s.,

Obec Reľov

11.06.2018

Dodatok č. 1 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307524C

5100307524C

0,00 EUR Nula € 0/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

25.05.2018

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov

tz2018-05-15jv1

0,00 EUR Nula € 0/100

TOPSET Solutions, s.r.o.

Obec Reľov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: