Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
04.03.2019

219400221

internet 3/2019

19,12 EUR Devätnásť € 12/100

Comp-shop, s.r.o., Bytča

Obec Reľov

20.02.2019

19010137

Modul - balíček GDPR+SSL certifikát a ročná prevádzka GDPR Balíček

588,00 EUR Päťstoosemdesiatosem €

Galileo Corporation, s.r.o., Čierna voda

Obec Reľov

20.02.2019

1051900209

vývoz TKO

40,93 EUR Štyridsať € 93/100

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

20.02.2019

20190021

členské 2019

51,00 EUR Päťdesiatjeden €

Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí

Obec Reľov

11.02.2019

5494733241

telefón

11,00 EUR Jedenásť €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.02.2019

5494733497

telefón

26,08 EUR Dvadsaťšesť € 08/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.02.2019

5494737700

telefón

10,40 EUR Desať € 40/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.02.2019

5494746589

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.02.2019

7294513742

ČOV 1/2019- EE

48,47 EUR Štyridsaťosem € 47/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

11.02.2019

7292330953

ee - VO - 1/2019

177,25 EUR Jednostosedemdesiatsedem € 25/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

11.02.2019

4454572466

plyn 2/2019

653,60 EUR Šesťstopäťdesiattri € 60/100

innogy Slovensko Bratislava

Obec Reľov

04.02.2019

219400144

internet 2/2019

19,12 EUR Devätnásť € 12/100

Comp-shop, s.r.o., Bytča

Obec Reľov

01.02.2019

7442197936

elektrina 2/2019

206,00 EUR Dvestošesť €

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

30.01.2019

2191102108

autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - hudba reprodukovaná MR

14,28 EUR Štrnásť € 28/100

SOZA Bratislava

Obec Reľov

29.01.2019

19001005

vyvážanie snehu traktorom a bagrom

1 209,00 EUR Jedentisícdvestodeväť €

Dunajec, s.r.o., Spišská Stará Ves

Obec Reľov

28.01.2019

2019013

oprava elekt.dúchadla/ČOV

189,14 EUR Jednostoosemdesiatdeväť € 14/100

Peter Pitoňák, Stráne pod Tatrami

Obec Reľov

25.01.2019

1900833

odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostr.

38,40 EUR Tridsaťosem € 40/100

Slovgram Bratislava

Obec Reľov

22.01.2019

7901008136

jedálne kupóny - zálohová faktúra

479,94 EUR Štyristosedemdesiatdeväť € 94/100

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

15.01.2019

012019

vecné dary - trojkráľový stolný tenis 2019 (poháre+gravírovanie, loptičky, stoln.tenisové rakety...)

530,50 EUR Päťstotridsať € 50

Šport team - Viera Mašlonková, Kežmarok

Obec Reľov

14.01.2019

5041801265

finančný spravodajca, r. 2018 - vyúčtovanie

14,90 EUR Štrnásť € 90/100

Poradca podnikateľa, spol.s r.o.,

Obec Reľov

11.01.2019

5490167838

telefón

11,00 EUR Jedenásť €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.01.2019

5490168094

telefón

17,27 EUR Sedemnásť € 27/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.01.2019

5490172926

telefón

10,86 EUR Desať € 86/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.01.2019

5490181948

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.01.2019

7214226951

vyúčt.faktúra EE za rok 2018

5,62 EUR Päť € 62/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: