Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
11.03.2021

5611272396

telefón

16,00 EUR Šestnásť €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.03.2021

5611272152

telefón

21,00 EUR Dvadsaťjeden €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.03.2021

5611275996

telefón

10,06 EUR Desať € 06/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.03.2021

5611282789

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

10.03.2021

21/880095

medicínsky ochranný overal - 30 ks

261,00 EUR Dvestošesťdesiatjeden €

Kifli s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

08.03.2021

7294336620

elektrina

185,82 EUR Jednostoosemdesiatpäť € 82/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

08.03.2021

7292536536

elektrina

161,04 EUR Jednostošesťdesiatjeden € 04/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

05.03.2021

4464714566

plyn

699,00 EUR Šesťstodeväťdesiatdeväť €

innogy Slovensko Bratislava

Obec Reľov

02.03.2021

7412439074

elektrina

215,00 EUR Dvestopätnásť €

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

01.03.2021

2052100296

odber nebezpečného odpadu - MOM a zneškodnenie zdravot.materiálu kat.č. 1

37,84 EUR Tridsaťsedem € 84/100

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

01.03.2021

221400272

internet

19,12 EUR Devätnásť € 12/100

Comp-shop, s.r.o., Bytča

Obec Reľov

18.02.2021

20210051

Toner + kancelársky papier

65,04 EUR Šesťdesiatpäť € 04/100

Marián Pustulka - Compas, Kežmarok

Obec Reľov

15.02.2021

1052100239

vývoz TKO

73,95 EUR Sedemdesiattri € 95/100

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

12.02.2021

20210464

OOPP - respirátor FFP2, návlek na obuv vysoký

262,00 EUR Dvestošesťdesiatdva €

Kifli s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

11.02.2021

5606645785

telefón

16,00 EUR Šestnásť €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.02.2021

5606645541

telefón

21,00 EUR Dvadsaťjeden €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.02.2021

5606648514

telefón

10,44 EUR Desať € 44/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.02.2021

5606656563

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.02.2021

21079

atrament HP čierny + farby á 2 ks

278,00 EUR Dvestosedemdesiatosem €

Lurotech, s.r.o., Poprad

Obec Reľov

08.02.2021

2101668

autorské práva/verejný rozhlas

38,40 EUR Tridsaťosem € 40/100

Slovgram Bratislava

Obec Reľov

08.02.2021

1210678

aktualizácia sw

36,00 EUR Tridsaťšesť €

TOPSET Solutions, s.r.o.

Obec Reľov

08.02.2021

2052100071

vývoz NO/testovanie

25,58 EUR Dvadsaťpäť 58/100

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

08.02.2021

7293948270

elektrina

221,50 EUR Dvestodvadsaťjeden € 50/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

08.02.2021

7294335121

elektrina

204,01 EUR Dvestoštyri € 01/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

02.02.2021

4497439041

plyn

699,00 EUR Šesťstodeväťdesiatdeväť €

innogy Slovensko Bratislava

Obec Reľov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: