Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
11.04.2022

7294345967

EE/VO

164,65 EUR

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

08.04.2022

7292648817

elektrina

206,65 EUR

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

07.04.2022

2217037

AIVIA 200 - vonkajšia skrinka pre AED + preprava a balné

535,20 EUR

RZP Trenčín, s.r.o.,

Obec Reľov

06.04.2022

22200299

doména: www.relov.sk-ročný poplatok CRZ-ročná prevádzka, výroba

546,00 EUR

Galileo Corporation, s.r.o., Čierna voda

Obec Reľov

05.04.2022

222400398

internet

19,12 EUR Devätnásť € 12/100

Comp-shop, s.r.o., Bytča

Obec Reľov

05.04.2022

4474502836

plyn

761,70 EUR Sedemstošesťdesiatjeden € 70/100

innogy Slovensko Bratislava

Obec Reľov

04.04.2022

8466080929

EE

229,00 EUR Dvestodvadsaťdeväť €

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

01.04.2022

20220038

rekonštrukcia VO

1 100,00 EUR Jedentisícjednosto €

EL PRO KAN, s.r.o., Vranov nad Topľou

Obec Reľov

23.03.2022

1552200726

vývoz TKO

106,92 EUR Jednostošesť € 92/100

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

23.03.2022

522110701

voda

14,36 EUR Štrnásť € 36/100

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť Poprad

Obec Reľov

18.03.2022

20220036

členské 2022

51,00 EUR Päťdesiatjeden €

Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí

Obec Reľov

17.03.2022

2221102450

autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - miestny rozhlas

14,28 EUR Štrnásť € 28/100

Slovenský ochranný zväz autorský, Bratislava

Obec Reľov

14.03.2022

5666689742

telefón

18,00 EUR Osemnásť €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

14.03.2022

5666689498

telefón

20,50 EUR Dvadsať € 50/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

14.03.2022

5666693940

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

14.03.2022

5666700163

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

14.03.2022

5666776324

telefón

1,00 EUR Jedno €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

07.03.2022

7201010606

jedálne kupóny

331,94 EUR Tristotridsaťjeden € 94/100

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

07.03.2022

7293798709

EE/ČOV

193,02 EUR Jednostodeväťdesiattri € 02/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

07.03.2022

7294546487

EE

166,14 EUR Jednostošesťdesiatšesť € 14/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

03.03.2022

222400304

internet

19,12 EUR Devätnásť € 12/100

Comp-shop, s.r.o., Bytča

Obec Reľov

02.03.2022

8445043842

EE

229,00 EUR Dvestodvadsaťdeväť €

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

02.03.2022

4454871617

plyn

761,70 EUR Sedemstošesťdesiatjeden € 70/100

innogy Slovensko Bratislava

Obec Reľov

22.02.2022

31220029

vypracovanie odborného stanoviska

96,00 EUR Deväťdesiatšesť €

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť Poprad

Obec Reľov

22.02.2022

1552200309

vývoz TKO

75,76 EUR Sedemdesiatpäť € 76/100

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: