Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
20.09.2021

21644

servisné práce na PC

177,00 EUR Jednostosedemdesiatsedem €

Lurotech, s.r.o., Poprad

Obec Reľov

17.09.2021

521161990

vodné

10,45 EUR Desať € 45/100

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť Poprad

Obec Reľov

13.09.2021

5638789316

telefón

16,00 EUR Šestnásť €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

13.09.2021

5638790071

telefón

16,00 EUR Šestnásť €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

13.09.2021

5638792527

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

13.09.2021

5638799406

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

10.09.2021

7294079516

elektrina

126,65 EUR Jednostodvadsaťšesť € 65/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

10.09.2021

7292351394

elektrina

186,31 EUR Jednostoosemdesiatšesť € 31/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

06.09.2021

31210238

zoznam fakturácie

48,00 EUR Štyridsaťosem € 0/100

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť Poprad

Obec Reľov

06.09.2021

221400811

internet

19,12 EUR Devätnásť € 12/100

Comp-shop, s.r.o., Bytča

Obec Reľov

03.09.2021

7412587724

elektrina

215,00 EUR Dvestopätnásť €

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

03.09.2021

4427722147

plyn

699,00 EUR Šesťstodeväťdesiatdeväť €

innogy Slovensko Bratislava

Obec Reľov

31.08.2021

7101050709

stravovacie poukážky

491,94 EUR Štyristodeväťdesiatjeden € 94/100

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

30.08.2021

132021

knihy

90,00 EUR Deväťdesiat €

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Obec Reľov

19.08.2021

20210006

dodávka náhradných dielov, oprava sacieho a výtlakového systému has. cisterny

1 880,00 EUR Jedentisícosemstoosemdesiat €

MP Auto služby, Reľov

Obec Reľov

19.08.2021

1052103048

vývoz TKO

260,96 EUR Dvestošesťdesiat € 96/100

Brantner Poprad, s.r.o,

Obec Reľov

30.08.2021

0421080381

predplatné Finančný spravodajca, r.2022 - vyúčtovanie

0,00 EUR Nula € 0/100

Poradca podnikateľa, spol.s r.o.,

Obec Reľov

17.08.2021

2103669900

finančný spravodajca, roč.2022

26,40 EUR Dvadsaťšesť € 40/100

Poradca podnikateľa, spol.s r.o.,

Obec Reľov

11.08.2021

5634153138

telefón

16,00 EUR Šestnásť €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.08.2021

5634152894

telefón

16,00 EUR Šestnásť €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.08.2021

5634156476

telefón

10,48 EUR Desať € 48/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.08.2021

5634163860

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

06.08.2021

210125242

krovinorez

207,80 EUR Dvestosedem € 80/100

Pro-Tech Shop, s.r.o., Zvolen

Obec Reľov

06.08.2021

7293241989

EE/VO

98,93 EUR Deväťdesiatose € 93/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

05.08.2021

7294537286

EE ČOV

179,63 EUR Jednostosedemdesiatdeväť € 63/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: