Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
11.02.2022

5662092837

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.02.2022

7294544402

EE/ČOV

210,52 EUR Dvestodesať € 52/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

11.02.2022

2201840

autorské práva-MR

38,40 EUR Tridsaťosem € 40/100

Slovgram Bratislava

Obec Reľov

11.02.2022

7292844151

EE/VO

206,86 EUR Dvestošesť € 86/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

04.02.2022

222400205

internet

19,12 EUR Devätnásť € 12/100

Comp-shop, s.r.o., Bytča

Obec Reľov

03.02.2022

4494490921

plyn

761,70 EUR Sedemstošesťdesiatjeden € 70/100

innogy Slovensko Bratislava

Obec Reľov

03.02.2022

22010252

licenčný poplatok, ročná prevádzka GDPR+ a SSL

150,00 EUR Jednostopäťdesiat €

Galileo Corporation, s.r.o., Čierna voda

Obec Reľov

02.02.2022

7472992660

EE

229,00 EUR Dvestodvadsaťdeväť €

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

31.01.2022

22030

eset internet security 2pc na 1 rok

48,90 EUR Štyridsaťosem € 90/100

Lurotech, s.r.o., Poprad

Obec Reľov

14.01.2022

5042101217

fin.spravodajca, roč. 2021

12,05 EUR Dvanásť € 05/100

Poradca podnikateľa, spol.s r.o.,

Obec Reľov

14.01.2022

220072

zber a nakladanie s použitím textilom

60,00 EUR Šesťdesiat €

Ľubomír Ludvik WINDOORS, Svidník

Obec Reľov

12.01.2022

4214041166

zemný plyn

593,56 EUR Päťstodeväťdesiatri € 56/100

innogy Slovensko Bratislava

Obec Reľov

11.01.2022

7260302521

EE

53,84 EUR Päťdesiattri € 84/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

24.01.2022

5657500722

telefón

1,00 EUR Jedno €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

24.01.2022

5657412461

telefón

16,00 EUR Šestnásť €

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.01.2022

5657413092

telefón

38,50 EUR Tridsaťosem € 50/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.01.2022

5657416539

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

11.01.2022

5657422899

telefón

9,94 EUR Deväť € 94/100

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Reľov

10.01.2022

7293163644

EE/ČOV

192,53 EUR Jednostodeväťdesiatdva € 53/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

10.01.2022

7292721667

EE/VO

202,86 EUR Dvestodva € 86/100

Východoslovenská energetika, a.s., Košice

Obec Reľov

10.01.2022

521189113

voda

24,74 EUR Dvadsaťštyri € 74/100

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť Poprad

Obec Reľov

05.01.2022

10210055

rozšírenie VO v časti Hágy

1 010,54 EUR Jedentisícdesať € 54/100

Elektromarhefka, s.r.o., Malá Franková

Obec Reľov

07.01.2022

122001019

jedálne kupóny - vyúčt.faktúra

0,00 EUR Nula € 0/100

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

04.01.2022

7201000626

jedálne kupóny

491,94 EUR Štyristodeväťdesiatjeden € 94/100

Up Slovensko, s.r.o., Bratislava

Obec Reľov

03.01.2022

222400105

internet

19,12 EUR Devätnásť € 12/100

Comp-shop, s.r.o., Bytča

Obec Reľov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: