Obsah

separovanýodpad

 

 

    Informácie o triedenom odpade od spoločnosti NATUR-PACK:

    *  Plasty   tu ku stiahnutiu

    *  Sklo      tu ku stiahnutiu

    *  Papier   tu ku stiahnutiu

                    

 

    Informačné letáky:   

    *  tu ku stiahnutiu

    *  tu ku stiahnutiu

    *   tu ku stiahnutiu

    

    Kalendár separovaného zberu v obci Reľov na rok  2019 bude spoločnosť Brantner Poprad distribuovať do domácností v novom roku 2019

  tu ku stiahnutiu