Obsah

bioodpad

 

     Info letáky o domácom a komunitnom kompostovaní a možnostiach

využitia biologického odpadu zo záhrad

  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pripravilo informačné letáky o tom, ako sa dá v domácnosti predchádzať vzniku odpadu, ako si v doma môžete vyrobiť kvalitný kompost a využiť ho, ako funguje komunitné kompostovanie, ako využiť biologický rozložiteľný odpad na záhrade a 10 tipov ako neplytvať potravinami.

  * kompostovanie   tu ku stiahnutiu

  * komunitné kompostovanie   tu ku stiahnutiu

  * neplytvajte potravinami   tu ku stiahnutiu

  * predchádzanie vzniku odpadov   tu ku stiahnutiu

  * využitie bioodpadu - záhrada   tu ku stiahnutiu