Obsah

Zber nebezpečných odpadov v obci dňa 25.08.2022, t.j. štvrtok

Typ: ostatné
NO Informácia pre občanov


Zdroj: spol.Brantner Poprad

Spoločnosť Brantner Poprad, s.r.o.,

uskutoční
v našej obci dňa 25.08.2022, t.j. štvrtok,

zber nebezpečných odpadov
formou mobilnej zberne.


Odpad je potrebné sústrediť najneskôr

v uvedený deň do 6.00hod.

na parkovisko pred tunajším
obecným úradom.

Do mobilnej zberne patria:
Žiarivky
Opotrebovaný motorový olej
Akumulátory a batérie
Znečistené obaly od farieb, oleja, riedidla....(nie tekuté)
Ak je olej v nádobách: v sude,v bandaske,

je potrebné ho vyliať do nádoby

nato určenej.


**** Nepatria tu odpadové tonery a elektroodpad,
ktorý sa zbiera samostatne a v iných termínoch!!


Vytvorené: 22. 8. 2022
Posledná aktualizácia: 22. 8. 2022 14:21
Autor: admin