Obsah

Správy

prvá
z 8
posledná

uvz

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 29.03.2020 - uzatvorenie maloobchodných prevádzok

Zdroj: Okresný úrad Kežmarok, od. KR celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor: admin
uvz

Opatrenie ÚVZ SR - otvorenie veterinárnych ambulancií a pohotovostných lekární v nedeľu

Zdroj: Okresný úrad Kežmarok, od. KR celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor: admin
oznam

Uznesenie Vlády SR č. 169 zo dňa 27.03.2020

Zdroj: Okresný úrad Kežmarok, od. KR celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor: admin
požehnanie

Mimoriadne požehnanie Sv.Otca Urbi et Orbi - 27.03.2020 o 18:00 hod.

Sv.Otec František udelí dnes mimoriadne požehnanie mestu a svetu Urbi et Orbi

celý text

ostatné | 27. 3. 2020 | Autor:
info

COVID-19/infografiky pre verejnosť

Praktické rady, odporúčania pre obyvateľov v súvislosti s ochorením COVID-19


Zdroj: Okresný úrad Kežmarok
od.Krízového riadenia celý text

ostatné | 27. 3. 2020 | Autor: admin
úvz sr

COVID-19: Opatrenia a usmernenia/ ÚVZ SR

Opatrenia zverejnené ÚVZ SR hlavným hygienikom
a usmernenia v súvislosti s ochorením COVID-19

Zdroj: Okresný úrad Kežmarok
Od.krízového riadenia celý text

ostatné | 27. 3. 2020 | Autor: a
UVZ

Nové opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR

ÚVZ SR prijal ďalšie opatrenia v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia COVIT-19


Zdroj: OkÚ KK, od.KR celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor: admin
plagát

COVID-19 - prečo ZOSTAŤ DOMA?

Zostať doma je v tomto období užitočné odporúčanie. Eliminujeme riziko šírenia choroby, znižujeme možnosti negatívnych dopadov na seba, blízkych okolie.

Zdroj: ZMOS Bratislava celý text

ostatné | 23. 3. 2020 | Autor: admin
sad

SAD, a.s. Poprad - od 23.03.2020 autobusová doprava v obmedzenom režime

Oznam pre cestujúcu verejnosť o obmedzenom režime v prímestskej autobusovej doprave od 23.03.2020 a o prijatých opatreniach pre cestujúcich.


Zdroj: SAD, a.s., Poprad
VÚC Prešov, odbor dopravy celý text

ostatné | 23. 3. 2020 | Autor: admin
pošta

Slovenská pošta, a.s. Spišské Hanušovce - úprava hodín pre verejnosť od 23.03.2020

Oznam pre verejnosť


Zdroj: Slovenská pošta, a.s., Spišské Hanušovce celý text

ostatné | 20. 3. 2020 | Autor: admin
stránka

Informácie o koronavíruse na Slovensku - užitočné informácie na 1 mieste

Aktuálne a užitočné informácie o prenosnom ochorení COVID-19 na jednom mieste celý text

ostatné | 20. 3. 2020 | Autor: admin
covid-19

ÚVZ SR - opatrenia pri ohrození verejného zdravia zo dňa 18.03.2020

Prijaté opatrenia pri ohrození verejného zdravia zo dňa 18.03.2020 - COVID-19


Zdroj: ÚVZ SR celý text

ostatné | 20. 3. 2020 | Autor: admin
info

Užitočné informácie o ochorení COVID-19 na jednom mieste

Moderná konverzačná platforma na získavanie potrebných informácií, ktoré sú komplexne sústredené na jednom mieste. ChatBot vám odpovedá podľa vami zadaných požiadaviek. Pozriete si témy, o ktorých sa chcete dozvedieť viac. Koronavírus – ochorenie COVID-19 vo faktoch a aktuálne.


Zdroj: ZMOS Bratislava celý text

ostatné | 20. 3. 2020 | Autor: admin
požehnanie

Farnosť Reľov - každodenné udelenie požehnania sviatosťou Oltárnou od 19.03.2020

Udelenie požehnania sviatosťou Oltárnou celej farnosti
od 19.03.2020 o 9.00 hod.


Zdroj: RKFÚ Reľov celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor: admin
reľov

Obecný úrad v Reľove - zmena úradných hodín od 18.03.2020

Zmena úradných hodín na Obecnom úrade v Reľove od 18.03.2020 v súvislosti so šírením prenosného ochorenia COVID-19 celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor: admin
mpsvar

MPSVaR - informácie pre zamestnancov vracajúcich sa zo zahraničia

Ministerstvo práce, soc.vecí a rodiny informuje zamest- nancov, ktorí sa vracajú zo zahraničia a majú povinnú 14-dňovú karanténu.

Zdroj: ZMOS Bratislava celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor: admin
slovenská pošta

Slovenská pošta, a.s., - prijaté opatrenia v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom

Slovenská pošta, a.s., prijala zásadné kroky - opatrenia


Zdroj: Slovenská pošta, a.s., celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor: admin
opatrenia

Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi pre vlastníkov lesa a pre FO-občana

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Kežmarku vydáva opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi


Zdroj: OkR HaZZ Kežmarok celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor: admin
comp-shop

COMP-SHOP, s.r.o., - dočasne zatvorené zákaznícke centrum v Spišskej Starej Vsi

Comp-shop, s.r.o., Bytča, informuje svojich zákazníkov o dočasnom zatvorení zákazníckeho centra v Sp.Starej Vsi


Zdroj: Comp-shop Bytča celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor: admin
covid-19

Informácie ku COVID-19

Letáky o prevencii k šíriacemu sa koronavírusu


Zdroj: ZMOS Bratislava celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor: admin
DU

Podávanie daňových priznaní za rok 2019 v Sp.Starej Vsi - oznámenie

Preberanie daňových priznaní za rok 2019 sa v Sp.Starej Vsi neuskutoční.

Zdroj: DÚ Prešov celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: admin
info

Upozornenie k predpisovaniu liekov u obvodných lekárov

informácia pre občanov celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: admin
info

COVID 19- koronavírus - Zoznam nových preventívnych opatrení

Zdroj: Okresný úrad Kežmrok, odbor krízového riadenia celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor: admin
upsvar

Informácie pre klientov ÚPSVaR - prijaté opatrenia vzhľadom na šírenie vírusu COVID 19

Ústredie Úradu práce, soc.vecí a rodiny informuje svojich klientov o prijatých opatreniach vzhľadom na šírenie vírusu COVID 19Zdroj: ÚPSVaR Kežmarok celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor: admin
UVZ

Informácie ku problematike KORONAVÍRUSU (COVID-19)

Okresný úrad v Kežmarku, odbor krízového riadenia, odporúča obyvateľom:
* netreba panikáriť, správať sa zodpovedne
* nechodiť na podujatia s veľkým množstvom ľudí
* dodržiavať si odstup od ľudí
* umývať si ruky


Zdroj: Okresný úrad Kežmarok od. KR celý text

ostatné | 9. 3. 2020 | Autor: admin
výsledky

Výsledky volieb do NR SR 2020 v obci Reľov

Výsledky volieb do NR SR, ktoré sa konali
dňa 29.02.2020, v obci Reľov celý text

ostatné | 2. 3. 2020 | Autor: admin
prvá
z 8
posledná