Obsah

Správy

prvá
z 14
posledná

ponuka

Obec Červený Kláštor - výberové konanie na obsadenie prac.pozície administratívny zamestnanec

Ponuka práce

Zdroj: Obec Červený Kláštor celý text

ostatné | 23. 10. 2023 | Autor: admin
logo

Chodci, dbajte na svoju bezpečnosť!

upozornenie pre občanov

Zdroj: vnútorné oddelenie, skupina prevencie | Okresné riaditeľstvo PZ v Starej Ľubovni


celý text

ostatné | 17. 10. 2023 | Autor: admin
logo

Zemetrasenie - východne Slovensko, 09.10.2023 - Ako postupovať v prípade zemetrasenia

pokyny pre občanov

Zdroj: MV SR Bratislava, Centrálne monitorovacie a riadiace stredisko | odbor operačného riadenia | Sekcia krízového riadenia celý text

ostatné | 10. 10. 2023 | Autor: admin
zber

Zber elektroodpadu v našej obci - 7.10.2023

Informácia pre občanov
celý text

ostatné | 5. 10. 2023 | Autor: admin
logo

Voľby do NR SR 30.09.2023 - Zápisnica okrskovej volebnej komisie v Reľove

Zdroj: Okrsková volebná komisia v Reľove celý text

ostatné | 2. 10. 2023 | Autor: admin
ponuka

PREZENTÁCIA obsadenia voľných miest príslušníkov Policajného zboru SR v regióne okresu Kežmarok“

ponuka práce pre záujemcov

Zdroj: Úrad práce, soc.vecí a rodiny v Kežmarku celý text

ostatné | 28. 9. 2023 | Autor: admin
RZTPO Sp.Belá

Vyhlásenie regionálneho ZMOS-u tatranských a podtatranských obcí k parlamentným voľbám 2023

informácia pre občanov

Zdroj: Regionálne združenie

tatranských a podtatranských obcí

(regionálny ZMOS pre okresy KK a PP)

Petzvalova 18, 05901 Spišská Belá celý text

ostatné | 28. 9. 2023 | Autor: admin
vakcinácia líšok

Oznámenie o začatí jesennej kampane 2023 orálnej vakcinácie líšok proti besnote informácia

Informácia pre občanov

Zdroj: RVPS Poprad celý text

ostatné | 22. 9. 2023 | Autor: admin
straty a nálezy

Našiel sa mobilný telefón v našej obci

Informácia pre občanov

celý text

ostatné | 12. 9. 2023 | Autor: admin
nebezpečný odpad

Zber nebezpečných odpadov v našej obci - 20.09.2023, t.j. streda

Zdroj: spol.Brantner Poprad celý text

ostatné | 12. 9. 2023 | Autor: admin
skúška sirény

Hlasité preskúšanie sirény CO v obci dňa 08.09.2023, t.j. piatok o 12:00 hod.

Informácia pre občanov


Zdroj: Okresný úrad Kežmarok, odbor krízového riadenia celý text

ostatné | 6. 9. 2023 | Autor: admin
ZŠsMŠ Sp.Hanušovce

ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce - začiatok nového šk.roka 2023/2024 dňa 04.09.2023

Informácia pre žiakov školy a ich rodičov

Zdroj: ZŠsMŠ Spišské Hanušovce celý text

ostatné | 30. 8. 2023 | Autor: admin
ZŠsMŠ Sp.Hanušovce

ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce: Rodičovské združenie pre rodičov detí z MŠ

Informácia pre rodičov

Zdroj: ZŠsMŠ Sp.Hanušovce celý text

ostatné | 30. 8. 2023 | Autor: admin
vsd

Oznámenie o plánovanom výrube - NN vedenie

informácia pre občanov

Zdroj: Davles s.r.o., Bratislava
celý text

ostatné | 23. 8. 2023 | Autor: admin
obec Zálesie

Pošodky v Gibľu - 13.08.2023

Pozvanie


Zdroj: Obec Zálesie celý text

ostatné | 4. 8. 2023 | Autor: admin
Pltník Červený Kláštor

Resort Pltník - Pieniny - Červený Kláštor 93 - oddych, relax, rafting, splav Dunajca

Resort Pltník/Pieniny/Červený Kláštor č. 93
ponúka rôzne služby pre oddych a relax ako rafting, splav Dunajca, aj chutné stravovanie v reštaurácii Pltník a ubytovanie. celý text

ostatné | 14. 7. 2023 | Autor: admin
ssv

Spojená škola Spišská Stará Ves - vyplácanie cestovného dňa 13.07.2023

informácia pre rodičov

Zdroj: Spojená škola Sp.St.Ves celý text

ostatné | 11. 7. 2023 | Autor: admin
mesto Sp.St.Ves

Dni mesta Spišská Stará Ves - 15.7.-16.7.2023

pozvanie

zdroj: mesto Sp.Stará Ves celý text

ostatné | 3. 7. 2023 | Autor: admin
ZFS/ohrávanie májov

46. ročník ZFS v Červenom Kláštore - ohrávanie májov v našej obci - 16.06.2023 o 14:15 hod.

pozvanie

Zdroj: Mesto Sp.St.Ves, odd.kultúry celý text

ostatné | 14. 6. 2023 | Autor: admin
voľby NR SR 2023

Voľby do NR SR 2023 - Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Informácia


Zdroj: Okresný úrad Kežmarok, od.VVS celý text

ostatné | 13. 6. 2023 | Autor: admin
voľby do NR SR 2023

Voľby do NR SR - 30.09.2023 - rozhodnutie predsedu NR SR

informácia


Zdroj: Okresný úrad Kežmarok, od. VVS celý text

ostatné | 13. 6. 2023 | Autor: admin
ponuka práce

VSE a VSD Košice - ponuka práce

Zdroj:
Vychodoslovenská energetika Holding, a.s.
odbor Biznis partnertsvo, úsek Ľudské zdroje
Mlynská 31, Košice celý text

ostatné | 13. 6. 2023 | Autor: admin
preskúšanie sirény co

Pravidelné hlasité preskúšanie elektronickej sirény CO - 09.06.2023 o 12:00 hod.

Zdroj: Okresný úrad Kežmarok, od. krízového riadenia celý text

ostatné | 8. 6. 2023 | Autor: admin
preteky

Kežmarsko-tatranský cyklomaratón - 04.06.2023, t.j. nedeľa- prejazd obcou Reľov od 10.30 do 11.30 hod.

Informácia pre občanov

Zdroj: CK Cyklošport Kežmarok celý text

ostatné | 30. 5. 2023 | Autor: admin
zber elektro

Zber a vývoz elektroodpadu - 27.05.2023, t.j. sobota

Informácia pre občanov

Zdroj: spol. Brantner Poprad celý text

ostatné | 25. 5. 2023 | Autor: admin
ZUŠ

Zápis detí do ZUŠ v Sp.Starej Vsi - 22.05.-26.5.2023

Informácia pre občanov

Zdroj: ZRŠ ZUŠ Sp.Stará Ves celý text

ostatné | 17. 5. 2023 | Autor: admin
výkup

Výkup papiera v obci - 20.05.2023, t.j. sobota

Zdroj: spol. Brantner Poprad celý text

ostatné | 11. 5. 2023 | Autor: admin
zápis

Zápis detí do MŠ v Spišských Hanušovciach na šk.rok 2023/2024

oznam pre rodičov

Zdroj: ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce celý text

ostatné | 9. 5. 2023 | Autor: admin
odber

Odber krvi mobilnou jednotkou NTS - 11.05.2023 v telocvični Základnej školy v Sp.Starej Vsi

Informácia


Zdroj: Spojená škola Spišská Stará Ves celý text

ostatné | 9. 5. 2023 | Autor: admin
prvá
z 14
posledná