Obsah

Spojené voľby 2022 - Na účasť vo voľbách je potrebný občiansky preukaz

Typ: ostatné
logo Informácia pre voličov

Zdroj: ZMOS Bratislava

Bratislava – 13. októbra 2022 –  Volič preukáže svoju totožnosť v spojených krajských a komunálnych voľbách občianskym preukazom. Cudzinci sa preukážu dokladom o pobyte cudzinca.

Ministerstvo vnútra zároveň upozorňuje, že cestovný pas alebo vodičský preukaz nie je možné použiť na zdokladovanie totožnosti. Na hlasovanie nepostačuje ani skutočnosť, že voliča bez dokladov pozná niektorý z členov okrskovej volebnej komisie.  

V prípade, že si volič v čase konania volieb do orgánov územnej samosprávy vybavuje nový občiansky preukaz z dôvodu uplynutia doby jeho platnosti či nesprávnych alebo neplatných údajov tvoriacich jeho obsah, vo volebnej miestnosti sa môže preukázať žiadosťou o vydanie občianskeho preukazu alebo potvrdením o občianskom preukaze vydaným príslušným orgánom Policajného zboru.

Nepreukázanie totožnosti bráni voličovi vo výkone práva hlasovať v danom momente, neznamená však, že volič svoje právo stráca. Totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte cudzinca možno preukázať až do skončenia hlasovania, teda do 20:00 hod., tieto pravidlá platia aj pre hlasovanie mimo volebnej miestnosti.

Volič môže v spojených voľbách voliť len v obci svojho trvalého pobytu. Hlasuje vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. Preukázanie totožnosti po vstupe do volebnej miestnosti je tak nielen súčasťou overenia totožnosti, ale aj súčasťou zistenia, či je volič oprávnený hlasovať vo volebnej miestnosti, do ktorej sa dostavil.


Vytvorené: 14. 10. 2022
Posledná aktualizácia: 14. 10. 2022 12:35
Autor: admin