Obsah

Certifikát s údajom o množstve komunálnych odpadov vyzbieraných v obci v roku 2021.

Typ: ostatné
certifikát poďakovanie občanom

Zdroj: spol. Natur-Pack, a.s., Bratislava

NATUR-PACK, a.s., so sídlom Bajkalská 25, 821 01 Bratislava,

autorizovaná organizácia zodpovednosti výrobcov

Dovoľte nám touto cestou sa Vám poďakovať za prejavenú dôveru a spoluprácu v roku 2021 pri zabezpečovaní triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky v zmysle § 81 ods. 7 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

certifikát

Ďakujeme Vám a Vašim občanom,

že zodpovedným triedením odpadov

prispievate k ochrane životného prostredia

a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
 


Vytvorené: 14. 6. 2022
Posledná aktualizácia: 14. 6. 2022 8:22
Autor: admin