Obsah

Späť

Registratúrna značka: AL124/2022

Vyhodnotenie štandardov kvality odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za rok 2021

Vyvesené: 27. 1. 2022

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť