Obsah

Späť

Registratúrna značka: AL1

Číslo registratúrneho záznamu: 30/2022

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 14.00 hod. dňa 24.03.2022 do odvolania

Vyvesené: 25. 3. 2022

Dátum zvesenia: 31. 7. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť