Obsah

Späť

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volenýtu ku stiahnutiu

Vyvesené: 29. 6. 2017

Dátum zvesenia: 30. 11. 2018

Zodpovedá: starosta obce, František Dudžák

Späť