Obsah

Späť

Rozpočet obce na rok 2017 a na roky 2018 a 2019

Vyvesené: 13. 12. 2016

Dátum zvesenia: 29. 12. 2016

Zodpovedá: starosta obce, František Dudžák

Späť