Obsah

Späť

Registratúrna značka: uznesenie č. 78/2016 zo dňa 10.12.2016

Rozpočet obce na rok 2017

Vyvesené: 13. 12. 2016

Dátum zvesenia: 29. 12. 2016

Zodpovedá: starosta obce, František Dudžák

Späť