Obsah

Späť

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Územný plán obce Lendak"

Vyvesené: 16. 11. 2017

Dátum zvesenia: 2. 12. 2017

Zodpovedá: starosta obce, František Dudžák

Späť