Obsah

Späť

Registratúrna značka: VA22/127/2018

Komunálne voľby 2018 - menovanie zapisovateľa Miestnej volebnej komisie v Reľove

tu ku stiahnutiu

Meno a priezvisko zapisovateľa MVK:   Jana Rušinová

Zamestnanie: Obec Reľov, č. 19 - samostatný odborný referent

Telefonický kontakt:  0903 690 707,  052/4181122

Email:  obecrelov@compnet.sk

Vyvesené: 27. 8. 2018

Dátum zvesenia: 30. 11. 2018

Zodpovedá: starosta obce, František Dudžák

Späť