Obsah

Späť

Informácia pre verejnosť

Vyvesené: 2. 4. 2019

Dátum zvesenia: 31. 12. 2023

Zodpovedá: starosta obce, František Dudžák

Späť