Obsah

sodb

 

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. 

 

 Obyvateľ sa elektronicky sčíta sám. Po prvýkrát výlučne elektronicky – sám

alebo v dobe od 01.04.2021 do 31.10.2021

na kontaktnom mieste alebo s asistovanou službou.

 

Informácia ŠÚ SR k sčítaniu obyvateľov 2021:   M_TS_vyhlasenie_FIN.pdf (351.18 kB)

 

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky.

Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt.

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony

má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.

 

  Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je 1. január 2021. V praxi to znamená, že ak sa narodí dieťa po polnoci 1. januára, nesčíta sa.

Obyvateľ sa má  sčítať sám vyplnením sčítacieho formulára pomocou počítača, tabletu, notebooku alebo mobilného zariadenia. 

Ak sa obyvateľ nemôže takto sčítať, môže navštíviť v prevádzkových hodinách kontaktné miesto zriadené obcou na účel sčítania. Tam ho sčíta stacionárny asistent. Kontaktným miestom obce Reľov je obecný úrad.

Ak ide o osoby so zdravotným postihnutím, seniorov, tieto môžu telefonicky požiadať o asistenciu mobilného asistenta.

 

                sodb2021

Informácie k SODB nájdete na adrese www.scitanie.sk.

 

Informatívne video:

http://www.youtube.com/channel/UC9WdsQsvutu6G9a9eOYeOTw   

 

Najčastejšie otázky k SODB 2021:

http://www.scitanie.sk/mohlo-by-vas-zaujimat/spytali-ste-sa-nas-faq      

 

 

BEZPEČNOSŤ ELEKTRONICKÉHO SČÍTANIA

Počas Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 bude zachovaná maximálna možná ochrana osobných údajov. Všetky získané údaje budú zabezpečené a chránené pred zneužitím.