Obsah

ZŠ Sp.Hanušovce - začiatok nového školského roka 2022/2023 dňa 05.09.2022

Typ: ostatné
šk.rok Informácia pre rodičov a žiakov


Zdroj: ZŠ v Spišských Hanušovciach, riaditeľ ZŠ

Nový školský rok 2022/2023 začíname v pondelok 5.9.2022 o 8.00 hod.svätou omšou v kostole v Spišských Hanušovciach.Triedni učitelia počkajú žiakov pred vchodom do kostola a spoločne celá trieda si sadne na vyhradené miesto.


Po svätej omši pokračujeme v budove ZŠ spoločným nástupom na chodbe a potom v triedach s triednymi učiteľmi.


Pripomíname rodičom a žiakom, aby pred nástupom do školy mali elektronicky vyplnené a zaslané  „Vyhlásenie o bezpríznakovosti“. Tí, ktorí tak nemôžu urobiť, nech toto vyhlásenie vytlačia, vyplnia a podpísané odovzdajú pri vstupe do školy.


Prosíme žiakov, aby si do školy priniesli prezuvky a vedeli povedať triednym učiteľom záujem  o stravovanie v ŠJ (stravovanie bude od 6.9.2022) a žiaci 1. stupňa ZŠ záujem o navštevovanie školského klubu detí.

Rodičia prvákov si donesú aj aktovky na školské potreby žiakov.


Rodičov detí, ktoré budú navštevovať MŠ, žiadame, aby sa v pondelok 5.9.2022 o 9.30 hod. zúčastnili rodičovského združenia (bez detí) v budove MŠ. Účasť rodičov je nutná.


Vytvorené: 2. 9. 2022
Posledná aktualizácia: 2. 9. 2022 12:50
Autor: admin