Obsah

Zber nebezpečných odpadov v našej obci - 20.09.2023, t.j. streda

Typ: ostatné
nebezpečný odpad Zdroj: spol.Brantner Poprad

Spoločnosť Brantner Poprad uskutoční v našej obci

dňa 20.09.2023, t.j.  (streda)

zber nebezpečných odpadov.

Do mobilnej zberne patria:

  • Žiarivky

  • Opotrebovaný motorový olej

  • Akumulátory a batérie

  • Znečistené obaly od farieb, oleja, riedidla....(nie tekuté)

Odpadové tonery do MZ nepatria.  

Zároveň, Vás chceme poprosiť milí občania, 

ak budete mať olej v nádobách (napr. v sude, bandaske...), olej treba vyliať do nádoby nato určenej.

Tento nebezpečný odpad Vás poprosíme sústrediť v deň zberu do 6.30 hod. na parkovisko pred obecným úradom.


Vytvorené: 12. 9. 2023
Posledná aktualizácia: 12. 9. 2023 8:26
Autor: admin