Obsah

Oznam

Typ: ostatné
Oznám k voľbámV zmysle harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady SR, ktoré sa uskutočnia 5. marca 2016, oznamujeme

Oznám k voľbám

V zmysle harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady SR, ktoré sa uskutočnia
5. marca 2016, oznamujeme elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v Obci Reľov:     obecrelov@compnet.sk


žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky volič môže požiadať najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb t.j. do 12.02.2016 na mailovej adrese obce - obecrelov@compnet.sk

žiadosť musí obsahovať:
a) údaje o voličovi podľa § 9 ods. 3
b) korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz
c) ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v    žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojim podpisom.


Vytvorené: 31. 7. 2016
Posledná aktualizácia: 31. 7. 2016 16:11
Autor: