Obsah

Nová Vyhláška ÚVZ SR účinná od 15. marca

Typ: ostatné
info Informácie pre občanov

 

Nová Vyhláška ÚVZ SR účinná od 15. marca    Bratislava – 12. marca 2021 – Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal novú vyhlášku č. 111/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.     

Predmetná vyhláška upravuje spôsob prekrytia horných dýchacích ciest preventívnou ochrannou pomôckou, a to respirátorom alebo obdobným prostriedkom (vždy bez výdychového ventilu), ktorý spĺňa technické podmienky a požiadavky pre filtračnú polomasku s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1 na verejnosti v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej hromadnej dopravy, ako aj prekrytia horných dýchacích ciest na verejnosti v exteriéroch s taxatívnym vymedzením výnimiek osôb, na ktoré sa táto povinnosť nevzťahuje.

Vyhláška nadobúda účinnosť dňa 15. marca 2021. Predmetnou vyhláškou sa zároveň zrušuje vyhláška ÚVZ SR č. 99/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest. Vyhláška je k dispozícii TU 

 


Vytvorené: 15. 3. 2021
Posledná aktualizácia: 15. 3. 2021 9:11
Autor: admin