Obsah

Správy

prvá
z 13
posledná

upsvar

Informácie pre klientov ÚPSVaR - prijaté opatrenia vzhľadom na šírenie vírusu COVID 19

Ústredie Úradu práce, soc.vecí a rodiny informuje svojich klientov o prijatých opatreniach vzhľadom na šírenie vírusu COVID 19Zdroj: ÚPSVaR Kežmarok celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor: admin
UVZ

Informácie ku problematike KORONAVÍRUSU (COVID-19)

Okresný úrad v Kežmarku, odbor krízového riadenia, odporúča obyvateľom:
* netreba panikáriť, správať sa zodpovedne
* nechodiť na podujatia s veľkým množstvom ľudí
* dodržiavať si odstup od ľudí
* umývať si ruky


Zdroj: Okresný úrad Kežmarok od. KR celý text

ostatné | 9. 3. 2020 | Autor: admin
výsledky

Výsledky volieb do NR SR 2020 v obci Reľov

Výsledky volieb do NR SR, ktoré sa konali
dňa 29.02.2020, v obci Reľov celý text

ostatné | 2. 3. 2020 | Autor: admin
fašiangy

Rímskokatolícka cirkev Reľov - fašiangové posedenie dňa 21.02.2020

Fašiangové posedenie dňa 21.02.2020 v miestnom kultúrnom dome v Reľove celý text

ostatné | 19. 1. 2020 | Autor: admin
Evidencia obyvateľstva - štatistické údaje k 31.12.2019 1

Evidencia obyvateľstva - štatistické údaje k 31.12.2019

Počet obyvateľov k 31.12.2019: 340
* počet narodení: 1
* počet úmrtí: 3
* počet prihlásení: 6
* počet odhlásení: 7

celý text

ostatné | 9. 1. 2020 | Autor: admin
vývoz TKO/kalendár

Harmonogram zberu TKO v obci Reľov na rok 2020

Vývoz TKO v obci Reľov v roku 2020 ostáva nezmenený:
každý párny piatok. celý text

ostatné | 5. 1. 2020 | Autor: admin
Miestny poplatok za komunálny odpad - zmena výšky od 01.01.2020  1

Miestny poplatok za komunálny odpad - zmena výšky od 01.01.2020

V zmysle VZN obce Reľov č. 3/2019 zo dňa 14.12.2019 sa zvyšuje výška miestneho poplatku za vývoz komunálneho odpadu v obci Reľov s účinnosťou od 01.01.2020 na sumu 4,-- €/lístok


celý text

ostatné | 5. 1. 2020 | Autor: admin
Kalendár separovaného zberu v obci Reľov na rok 2020 1

Kalendár separovaného zberu v obci Reľov na rok 2020

Od 01.01.2020 je v platnosti nový kalendár separovaného zberu v obci Reľov. Kalendáre budú do domácnosti distribuované v mesiacoch 1-2/2020.

Zdroj: Spoločnosť Brantner Poprad celý text

ostatné | 5. 1. 2020 | Autor: admin
nové cestovné poriadky

Nové cestovné poriadky SAD Poprad platné od 15.12.2019

Od 15.12.2019 sú v platnosti nové cestovné poriadky SAD Poprad


Zdroj: SAD Poprad celý text

ostatné | 16. 12. 2019 | Autor: admin
Spojená škola Spišská Stará Ves - 16.12.2019 - vyplácanie dopravného 1

Spojená škola Spišská Stará Ves - 16.12.2019 - vyplácanie dopravného

Spojená škola Spišská Stará Ves - organizačná zložka ZŠ oznamuje rodičom, že vyplácanie dopravného žiakom sa uskutoční dňa 16.12.2019, t.j. v pondelok v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod.


Zdroj: Spojená škola Sp.Stará Ves celý text

ostatné | 12. 12. 2019 | Autor: admin
Zmena času činnosti odboru živnostenského podnikania v Klientskom centre v Sp.Starej Vsi od 01.12.2019 1

Zmena času činnosti odboru živnostenského podnikania v Klientskom centre v Sp.Starej Vsi od 01.12.2019

Z dôvodu znižovania počtu zamestnancov MV SR bude na pracovisku Klientskeho centra v Sp.Starej Vsi zabezpe čovaná činnosť živnostenského odboru len v prvý utorok
v mesiaci, v riadnych úradných hodinách, t.j. 8:00 - 14:00 hod.


Zdroj: Okresný úrad Kežmarok celý text

ostatné | 10. 12. 2019 | Autor: admin
PD Zamagurie Sp.Hanušovce - vyplácanie nájmu za pôdu 19.11.2019 1

PD Zamagurie Sp.Hanušovce - vyplácanie nájmu za pôdu 19.11.2019

Poľnohospodárske družstvo "Zamagurie" Spišské Hanušovce informuje o vyplácaní nájmu za pôdu dňa 19.11.2019


Zdroj: PD Sp.Hanušovce celý text

ostatné | 15. 11. 2019 | Autor: admin
Medzinárodný deň vojnových veteránov - 11.11.2019 o 11.hod.a 11 minúte - rozozvučanie kostoných zvonov 1

Medzinárodný deň vojnových veteránov - 11.11.2019 o 11.hod.a 11 minúte - rozozvučanie kostolných zvonov

Z príležitosti medzinárodného dňa vojnových veteránov dňa 11.11.2019 o 11.hod. a 11 minúte sa rozozvučia kostolné zvony.

Zdroj: Okresný úrad Kežmarok celý text

ostatné | 8. 11. 2019 | Autor: admin
elektroodpad

Zber a vývoz elektroodpadu - 09.11.2019, t.j. sobota

Informácia o zbere a vývoze elektroodpadu v obci

Zdroj: spol. Brantner Poprad celý text

ostatné | 5. 11. 2019 | Autor: admin
vývoz tko

Vývoz TKO - zmena termínu tento týždeň - 02.11.2019- pozor !!!

Tento týždeň sa presúva termín vývozu TKO v obci z piatku na sobotu, t.j. 02.11.2019.


Zdroj: spol. Brantner Poprad celý text

ostatné | 29. 10. 2019 | Autor: admin
nebezpečný odpad

Zber nebezpečných odpadov - 29.10.2019, t.j. utorok

Informácia ku zbere nebezpečných odpadov v obci


Zdroj: spol. Brantner Poprad celý text

ostatné | 24. 10. 2019 | Autor: admin
logo

Správne triedenie odpadu - upozornenie pre občanov

Spoločnosť Brantner Poprad upozorňuje občanov
na správne triedenie odpadu.


Zdroj: spol. Brantner Poprad celý text

ostatné | 22. 10. 2019 | Autor: admin
odpad

Zber veľkoobjemového odpadu v obci od 21.10.2019 - informácia

Informácia ku zbere veľkoobjemového odpadu v obci

celý text

ostatné | 22. 10. 2019 | Autor: admin
výkup papiera

Výkup papiera v obci - 19.10.2019, t.j. sobota

Výkup papiera v obci dňa 19.10.2019, t.j. sobota
v čase od 09:45 hod. do 10.10 hod. na parkovisku
pred OcÚ


Zdroj: spol. Brantner Poprad celý text

ostatné | 11. 10. 2019 | Autor: admin
natur-pack

Alchýmia triedenia komunálneho odpadu - príručka na stiahnutie

Príručka a videoreportáž o správnom triedení
a predchádzaní odpadov


Zdroj: NATUR-PACK, a.s. celý text

ostatné | 10. 10. 2019 | Autor: admin
vuc prešov

Dotazník k vyjadreniu spokojnosti občanov v autobusovej doprave

Prešovský samosprávny kraj zverejňuje dotazník, ktorý je zameraný na zistenie dôležitosti a spokojnosti vybraných kritérií kvality v autobusovej doprave na území PSK.
Dotazník slúži na vyjadrenie Vášho názoru.


Zdroj: VÚC Prešov, odbor doprava celý text

ostatné | 7. 10. 2019 | Autor: admin
vakcinácia

Orálna vakcinácia líšok proti besnote od 07.10.2019 do 20.10.2019 - informáca

Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad (RVPS)informuje občanov o orálnej vakcinácii líšok proti besnote

Zdroj: RVPS Poprad celý text

ostatné | 1. 10. 2019 | Autor: admin
Darovanie krvi v Sp.Starej Vsi - 07.10.2019 1

Darovanie krvi v Sp.Starej Vsi - 07.10.2019

Národná transfúzna služba Poprad pozýva darcov krvi na odber krvi v Spišskej Starej Vsi dňa 07.10.2019


Zdroj: NTS Poprad celý text

ostatné | 26. 9. 2019 | Autor: admin
OKOLO SLOVENSKA - medzinárodné cyklistické preteky - 19.9.2019 prejazd obcou Reľov 1

OKOLO SLOVENSKA - medzinárodné cyklistické preteky - 19.9.2019 prejazd obcou Reľov

Jedna z etáp medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2019 je trasovaná aj cez našu obec Reľov, a to dňa 19.9.2019, t.j. štvrtok, v čase
od 14:45 hod. do 15:02 hod.

Zdroj: Organizačný výbor celý text

ostatné | 11. 9. 2019 | Autor:
ZŠsMŠ Spišské Hanušovce - začiatok nového šk.roka 2019/2020 - 02.09.2019 1

ZŠsMŠ Spišské Hanušovce - začiatok nového šk.roka 2019/2020 - 02.09.2019

Informácie o začiatku nového školského roka 2019/2020 pre žiakov ZŠ a rodičov detí, ktorí budú navštevovať MŠ v Spišských Hanušovciach

Zdroj: ZŠsMŠ Spišské Hanušovce celý text

ostatné | 30. 8. 2019 | Autor: admin
Dni obce REĽOV - 10.-11.08.2019 1

Dni obce REĽOV - 10.-11.08.2019

Program na dni obce Reľov: 10.-11.08.2019 celý text

ostatné | 29. 7. 2019 | Autor: admin
Klientske centrum v Sp.Starej Vsi - dovolenka v dňoch 09.07. a 23.07.2019, 13.08. a 27.08.2019 1

Klientske centrum v Sp.Starej Vsi - dovolenka v dňoch 09.07. a 23.07.2019, 13.08. a 27.08.2019

Klientske centrum v Sp.Starej Vsi bude zatvorené z dôvodu čerpania dovolenky

Zdroj: Mestský úrad Sp.Stará Ves celý text

ostatné | 8. 7. 2019 | Autor: admin
Základná škola v Spišskej Starej Vsi - vyplácanie cestovného dňa 04.07.2019 1

Základná škola v Spišskej Starej Vsi - vyplácanie cestovného dňa 04.07.2019

Spojená škola Spišská Stará Ves - organizačná zložka ZŠ, oznamuje rodičom, že vyplácanie cestovného žiakom sa uskutoční dňa 04.07.2019, t.j. štvrtok, v čase od
8:00 hod. do 14:00 hod.

Zdroj: Spojená škola Spišská Stará Ves celý text

ostatné | 2. 7. 2019 | Autor:
prvá
z 13
posledná