Obsah

Správy

prvá
z 13
posledná

PD "Zamagurie Sp.Hanušovce - vyplácanie nájomného dňa 24.11.2017

Poľnohospodárske družstvo "Zamagurie" Spišské Hanušovce oznamuje, že dňa 24.11.2017, t.j. piatok, bude vyplácať nájomné za pôdu v zasadačke Obecného úradu v Reľove v čase od 13:00 do 15:00 hod.


Zdroj: PD Zamagurie Sp.Hanušovce celý text

ostatné | 22. 11. 2017 | Autor: admin

Vývoz TKO - 17.11.2017 - oznam

Spoločnosť Brantner Poprad informuje o vývoze TKO celý text

ostatné | 14. 11. 2017 | Autor: admin

Voľby do VÚC - 4. 11. 2017 - výsledky volieb v obci Reľov

Výsledky volieb do VÚC v obci Reľov celý text

ostatné | 6. 11. 2017 | Autor: admin

Zber elektroodpadu - 08.11.2017

Zber elektroodpadu v našej obci formou mobilnej zberne

Zdroj: Brantner Poprad celý text

ostatné | 3. 11. 2017 | Autor: admin

Sociálna poisťovňa v Poprade informuje - 07. a 08.11.2017 - medzinárodné poradenské dni

Sociálna poisťovňa v Poprade informuje poisten- cov a poberateľov dôchodkových dávok,ktorí pracu- jú alebo pracovali v Nemecku, na Slovensku alebo v Rakúsku

Zdroj: Sociálna poisťovňa Poprad celý text

ostatné | 30. 10. 2017 | Autor: admin

Voľby do VÚC - 04.11.2017 - hlasovanie do prenosnej volebnej schránky

Informácia pre voličov, ktorí zo závažných, najmä zdravotných dôvodov chcú hlasovať mimo volebnej miestnosti celý text

ostatné | 30. 10. 2017 | Autor: admin

GORAL RUN 2017, 21.10.2017 - Spišská Belá

bežecké podujatie - pozvánka

Zdroj: Mestský úrad Spišská Belá celý text

ostatné | 18. 10. 2017 | Autor: admin

Separovaný zber - organizačná zmena

Spoločnosť Brantner Poprad upozorňuje na organizačnú zmenu pri separovanom zbere - vrecia s vytriedeným odpadom je p o t r e b n é
v deň zberu vyložiť najneskôr do 7.hod. rannej.

Zdroj: Spoločnosť Brantner Poprad celý text

ostatné | 9. 10. 2017 | Autor: admin

Zber nebezpečných odpadov - 12.10.2017 (štvrtok)

Spoločnosť Brantner Poprad uskutoční v našej obci zber nebezpečných odpadov dňa 12.októbra 2017, t.j. štvrtok, formou mobilnej zberne

Zdroj: Spoločnosť Brantner Poprad
celý text

ostatné | 9. 10. 2017 | Autor: admin

Potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy na šk.rok 2017/2018 - UPSVaR KK, prac.Spišská Stará Ves, od.soc.vecí a rodiny, informuje

Informácia pre poberateľov prídavku na dieťa


Zdroj: UPSVaR KK, odbor soc.vecí a rodiny celý text

ostatné | 26. 9. 2017 | Autor: admin

NTS Poprad pozýva na odber krvi - 05.10.2017

Národná transfúzna stanica Poprad pozýva darcov na odber krvi dňa 05.10.2017 od 9.00 hod. v telocvični ZŠ v Sp.Starej Vsi

Zdroj: NTS Poprad celý text

ostatné | 25. 9. 2017 | Autor: admin

Kláštorný deň - 17.september 2017 - pozvánka

Pozvanie na Kláštorný deň v Kláštore kartuziánov v Červenom Kláštore celý text

ostatné | 13. 9. 2017 | Autor: admin

Výkup papiera v obci Reľov - 09.09.2017 v čase od 13:05 - 13:40 hod.

Spoločnosť Brantner Poprad organizuje v našej obci výkup papiera dňa 09.09.2017 (sobota) v čase od 13:05 - 13:40 hod. pred obecným úradom

Zdroj: Brantner Poprad
celý text

ostatné | 4. 9. 2017 | Autor: admin

Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 - ZŠ s MŠ Sp.Hanušovce informuje

04.09.2017 - pondelok - slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 - informácie ZŠ s MŠ
v Spišských Hanušovciach pre žiakov školy celý text

ostatné | 31. 8. 2017 | Autor: admin

Operné gala 2017 - 26.08.2017 o 17:00 hod. v Kežmarku

Benefičný koncert pod záštitou Petra Dvorského
v drevenom evanjelickom artikulárnom kostole
v Kežmarku - pozvánka

Výťažok z koncertu poputuje Detskému dennému sanatóriu v Kežmarku


celý text

ostatné | 17. 8. 2017 | Autor: admin

Prerušenie distribúcie elektriny v dňoch 16. a 18.08.2017 v časti obce Hágy

Prerušenie distribúcie elektriny v časti obce Hágy pre odberné miesto:

1.)úsek od č.d. 100 po č.d. 129: dňa 16.08.2017

2.)úsek od č.d. 100 po č.d. 122: dňa 18.08.2017

v čase od 7:30 do 16:00 hod.
z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

Zdroj: VSE, a.s., Košice

celý text

ostatné | 10. 8. 2017 | Autor: admin

Prerušenie distribúcie elektriny v dňoch 10.,14. a 15.08.2017 v časti obce Hágy

V dňoch 10.,14. a 15.08.2017 (štvrtok, pondelok, utorok) bude prerušená distribúcia elektriny v obci v úseku od č.d. 86 po č.d. 115
v čase od 7:30 hod. do 16:00 hod.

Zdroj: VSE, a.s., Košice celý text

ostatné | 7. 8. 2017 | Autor: admin

Dni obce Reľov 12.08.- 13.08.2017

program celý text

ostatné | 7. 8. 2017 | Autor: admin

Prerušenie distribúcie elektriny v obci od 07. 08.2017 do 09.08.2017

Prerušenie distribúcie elektriny v časti obce Reľov: v úseku od č.d. 1 po č.d. 17
bude v dňoch od 07.08.2017 do 09.08.2017, t.j. pondelok až streda,
vždy v čase od 07:30 hod. do 16:00 hod.
celý text

ostatné | 2. 8. 2017 | Autor: admin

Kežmarské cyklistické preteky - 16.07.2017

Cyklistický klub MŠK Kežmarok organizuje dňa 16.07.2017 - nedeľa - Kežmarské cyklistické preteky.
Predpokladaný prejazd peletónu našou obcou
je o 10:45 hod.


Zdroj: Cyklistický klub MŠK Kežmarok celý text

ostatné | 11. 7. 2017 | Autor: admin

Urbárska spoločnosť, PS - Reľov - vyplácanie podielov zo zisku dňa 22.07.2017

Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo
v Reľove informuje svojich členov o vyplácaní podielov zo zisku

Zdroj: Urbárska spoločnosť - PS Reľov celý text

ostatné | 10. 7. 2017 | Autor: admin

Vyplácanie dopravného žiakom ZŠ v Sp.Starej Vsi - 14.07.2017

Spojená škola Spišská Stará Ves - organizačná zložka ZŠ - oznamuje rodičom, že vyplácanie dopravného žiakom sa uskutoční dňa 14.07.2017, t.j. v piatok, v čase od 08:00 do 14:00 hod.

Zdroj: Spojená škola Sp.Stará Ves celý text

ostatné | 10. 7. 2017 | Autor: admin

Kláštorné kultúrne leto - program

Divadlo Ramagu, o.z., Sp.Stará Ves a Cyprián N.O., organizujú na II.nádvorí múzea v Červenom Kláštore Kláštorné kultúrne leto.

P i a t k y budú patriť hudbe a divadlu,
s o b o t y ........... letnému kinu,
n e d e l e ........... popoludniam pre deti.

Vstupné: 2,50 €

Zdroj: Divadlo Ramagu, o.z., Spišská Stará Ves celý text

ostatné | 29. 6. 2017 | Autor: admin

Kosenie pod Tatrami - 24.06.2017 - Tatranská Lomnica - jazdecký areál

1.ročník celoslovenskej súťaže v kosení ručnou kosou v kategóriach deti, ženy a muži do 60
a nad 60 rokov


Zdroj: Mesto Vysoké Tatry
Ján Bendík
vedúci odd.kultúry a športu celý text

ostatné | 15. 6. 2017 | Autor: admin

Medzinárodný pieninský pochod dobrej nálady XII.ročník 2017

pozvanie na pieninský pochod dobrej nálady celý text

ostatné | 7. 6. 2017 | Autor: admin

41. ročník ZFS Červený Kláštor - 16. - 18. 06. 2017

program ZFS celý text

ostatné | 1. 6. 2017 | Autor: admin

Výkup papiera - 08.06.2017

Spoločnosť Brantner Poprad uskutoční v našej obci výkup papiera dňa 08.06.2017 v čase od 17.10 hod. do 17.40 hod. pred obecným úradom celý text

ostatné | 26. 5. 2017 | Autor: admin

Zápis detí do MŠ v Sp.Hanušovciach

Zápis detí do materskej školy v Sp.Hanušovciach na školský rok 2017/2018 sa uskutoční v dňoch
od 02.05.2017 do 05.05.2017 v čase od 7.00 do 16.00 hod.

Zdroj: Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce celý text

ostatné | 25. 4. 2017 | Autor: admin

Jarný deň otvorených dverí v Kúpeľoch Č.Kláštor - 7.máj 2017

Kúpele Smerdžonka v Červenom Kláštore Vás pozývajú na jarný deň otvorených dverí
pri príležitosti Svetového dňa astmy a dňa kože
- 07.05.2017

Zdroj: Kúpele Červený Kláštor Smerdžonka
recepcia
celý text

ostatné | 24. 4. 2017 | Autor: admin
prvá
z 13
posledná